Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

  • 2016 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

  • 2001 - 2016 Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Verdiği Dersler

  • Lisans TOPRAK BİLGİSİ