Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Van ilindeki Frontonia türleri (Protista, Ciliophora) üzerinde moleküler taksonomik araştırmalar

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2011 Postgraduate

  Bir Türk populasyonunda Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile toll benzeri reseptör 10 gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Temel Ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Süreçleri Eğitim Kursu

  Education Management and Planning , TÜBİTAK / 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı / 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı - Van YYU

 • 2013II. Taksonomi Yaz Okulu: Güncel Yaklaşım ve Yöntemler, Moleküler yöntemler ve Yeni Yaklaşımlar üzerine Eğitim Kursu

  Education Management and Planning , Ege Üniversitesi