Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Van ilindeki Frontonia türleri (Protista, Ciliophora) üzerinde moleküler taksonomik araştırmalar

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2011 Yüksek Lisans

  Bir Türk populasyonunda Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile toll benzeri reseptör 10 gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Temel Ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Süreçleri Eğitim Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK / 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı / 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı - Van YYU

 • 2013II. Taksonomi Yaz Okulu: Güncel Yaklaşım ve Yöntemler, Moleküler yöntemler ve Yeni Yaklaşımlar üzerine Eğitim Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi