Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Expertise In Medicine

  Duzce University, School Of Medıcıne, Halk Sağlığı, Turkey

 • 1993 - 2002 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2009 Expertise In Medicine

  Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Şiddet Sıklığının ve Kısa Semptom Envanterinin Değerlenidirilmesi

  Duzce University, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri Kursu

  Other , YYÜ/BBAUM

 • 2014Türk İşaret Dili Eğitimi

  Other , YÜSEM

 • 2014Antibiyotik Direnci ve Kısıtlı Antibiyogram Bildirimi

  Health&Medicine , YYÜ/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2012Ölüm Nedenlerinin Belgelendirilmesi Eğitimi

  Health&Medicine , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2012Toplum Sağlığı Merkezleri Uyum Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2011İş Yüküne Dayalı Personel Belirleme Yöntem Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2011Uluslararası Geriatri ve Geriontoloji Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı-Hacettepe Üniversitesi İşbirliği

 • 2011Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Temel Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2011Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2010İnfluenza ve Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklara Yönelik Temel Epidemiyoloji Salgın Kontrolü ve Saha Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı-Hacettepe Üniversitesi İşbirliği

 • 2008Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi

  Health&Medicine , HASUDER

 • 2008TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitimi

  Health&Medicine , Türk Tabipler Birliği

 • 2007Rahim İçi Araç Uygulama Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2006Halk Sağlığı Asistan Eğitimi

  Health&Medicine , Hacettepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi

 • 2006Halk Sağlığı Temel Eğitimi

  Health&Medicine , Dokuz Eylül Üniversitesi/Tıp Fakültesi

 • 2005Sağlık Yönetimi Eğitimi

  Health&Medicine , Türk Tabipler Birliği