Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2010 Tıpta Uzmanlık

  Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Türkiye

 • 1993 - 2002 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Tıpta Uzmanlık

  Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Şiddet Sıklığının ve Kısa Semptom Envanterinin Değerlenidirilmesi

  Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri Kursu

  Diğer , YYÜ/BBAUM

 • 2014Türk İşaret Dili Eğitimi

  Diğer , YÜSEM

 • 2014Antibiyotik Direnci ve Kısıtlı Antibiyogram Bildirimi

  Sağlık ve Tıp , YYÜ/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2012Ölüm Nedenlerinin Belgelendirilmesi Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2012Toplum Sağlığı Merkezleri Uyum Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2011İş Yüküne Dayalı Personel Belirleme Yöntem Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2011Uluslararası Geriatri ve Geriontoloji Kursu

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı-Hacettepe Üniversitesi İşbirliği

 • 2011Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Temel Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2011Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2010İnfluenza ve Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklara Yönelik Temel Epidemiyoloji Salgın Kontrolü ve Saha Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı-Hacettepe Üniversitesi İşbirliği

 • 2008Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi

  Sağlık ve Tıp , HASUDER

 • 2008TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Türk Tabipler Birliği

 • 2007Rahim İçi Araç Uygulama Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2006Halk Sağlığı Asistan Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Hacettepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi

 • 2006Halk Sağlığı Temel Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Üniversitesi/Tıp Fakültesi

 • 2005Sağlık Yönetimi Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Türk Tabipler Birliği