Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.16, ss.1010-1031, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1010-1031, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Comparative Study of Language Learning Strategies Used by Monolingual and Bilingual Learners

European Scientific Journal, cilt.12, sa.26, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce öğretmen adayı olan ve İngilizce öğretmeni olmayı planlayan üniversite öğrencilerinin İngilizce öz-yeterlik algıları

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.4, ss.1531-1548, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İngilizce Öğretmen Adayı Olan ve İngilizce Öğretmeni Olmayı Planlayan Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Öz Yeterlik Algıları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.17-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yenilenen İnglizce Öğretmenliği Lisans Eğitim Programı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, ss.23

İngilizce Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamasına Dair Görüşleri

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, ss.21

Ebeveynlerin görüşlerine göre ev okulu uygulaması ve Türkiye’de uygulanabilirliği

V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.476-478

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students' Metaphorical Perceptions of English Learning

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1684-1685

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Öğrenim Gören Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşleri

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.367-368

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students’ and Turkish Students’ Metaphorical Perceptions of English Learning

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1684-1685

The Effect of Pedagogical Formation Certificate Program on Prospective Teachers' Professional Self Efficacy Beliefs

26t th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.419-420

The Adaptation of English Teachers Attitudes Scale of Communicative Approach to Turkish

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.2014-2015

Analysis of University Students’ Language Learning Strategies In Terms of Being Bilingual and Various Variables

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2014, ss.15-26

Analysis of Student Teachers’ Self- Efficacy Beliefs In Terms of Various Variables

YICER: International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014, ss.87

Kitap & Kitap Bölümleri

Psycholinguistic Approaches in ELT

Applied Linguistics in ELT Classrooms, Dr. Süleyman KASAP, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.141-154, 2020

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN MAARİF MÜFETTİŞİ, YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, PROF. DR. FUAT TANHAN,DR. ÖĞR. Ü. H. İBRAHİM ÖZOK, Editör, ANI YAYINCILIK, Ankara, ss.112-134, 2020

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Geliştirilmesi

Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, Tanhan F, Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.16-24, 2019

Lisansüstü Eğitim Programlarının Niteliğinin Değerlendirilmesi

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Doç. Dr. Fuat TANHAN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.134-150, 2019