Asst. Prof.Songül Çakmak


Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Geleneksel Türk Müziği


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, Social Work, Psychology, Sociology, Anthropology, Behavioural Sciences, Folklore, Mass Communications and Mass Media, Education, Education in Art, Education in Music, Philology, Art, Music, Classial Turkish Music, Turkish Folk Music

Email: songulcakmak@yyu.edu.tr
Office Phone: +90 432 444 5065 Extension: 25765
Office Phone: +90 444 5 065 Extension: 11
Web: https://avesis.yyu.edu.tr/songulcakmak

Metrics

Publication

34

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2022

2014 - 2022

Doctorate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Turkey

2012 - 2014

2012 - 2014

Postgraduate

Inonu University, Eğitim Bilimleri, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Turkey

2009 - 2010

2009 - 2010

Postgraduate

Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Undergraduate

Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

Etnomüzikoloji Bağlamında Psikanalitik Bir Yaklaşımla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Ağıtlar Creative Commons License

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi A.B.D.

2012

2012

Postgraduate

SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR MÜZİK EĞİTİMİ UYGULAMASI -DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ- Creative Commons License Sustainable Development

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2010

2010

Postgraduate

Müziğin Terapi Amacıyla Kullanımında Makamların Fonksiyonu

Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

Motif Halkbilimi Okulu

Education Management and Planning

Yıldız Teknik Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philosophy

Social Work

Psychology

Sociology

Anthropology

Behavioural Sciences

Folklore

Mass Communications and Mass Media

Education

Education in Art

Education in Music

Philology

Art

Music

Classial Turkish Music

Turkish Folk Music

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Lecturer

Van Yüzüncü Yil University, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Geleneksel Türk Müziği

2014 - Continues

2014 - Continues

Lecturer

Van Yüzüncü Yil University, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Geleneksel Türk Müziği

Managerial Experience

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türk Müziği Tarihi I

Undergraduate

Undergraduate

Türk Müziği Tarihi I-II

Undergraduate

Undergraduate

Geleneksel Türk Sanat Müziği

Articles Published in Other Journals

2020

2020

AN EVALUATION ON MUSIC LISTENING AND PERFORMANCE PRACTICES IN THE PANDEMIC PERIOD (DURĠNG THE COVID-19 OUTBREAK)

Çakmak S.

KÜLTÜR EVRENi UNIVERSE CULTURE - МИР КУЛЬТУРЫ, pp.90-123, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON ETHICAL BEHAVIOR IN GRADUATE THESIS STUDIES IN SOCİAL SCİENCES

Çakmak S.

Bilimsel Eksen-Scientific Axis-Научный Меридиан/Yıl-Year-Год 2020Sayı-Number-Число 31, pp.118-133, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

ÇOCUK FOLKLORU BAĞLAMINDA VAN YÖRESİ ÇOCUK OYUNLARININ KİNESTETİK ÖĞRENME MODELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Çakmak S.

MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ, vol.12, no.27, pp.637-657, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

DİYARBAKIR’DA KÜLTÜREL MÜZİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE GELENEKSEL HALK MÜZİĞİNE TESİRLERİ

Çakmak S.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.44, pp.153-170, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

VAN İLİNDE ÇOKLU KİMLİĞİN MÜZİK KÜLTÜRÜ TOPLULUKLARINA YANSIMALARI

Çakmak S.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ, vol.4, no.4, pp.121-131, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

KİMLİK OLUŞTURMA SÜRECİNDE TÜRK VE MOĞOL ULUSAL SEMBOLLERİNİN TARİHSEL İZDÜŞÜMÜ

Çakmak S.

Folklor Akademi Dergisi, vol.1, no.1, pp.65-90, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

İRAN MÜZİK KÜLTÜRÜNDE KADIN MÜZİSYENLERİN SOSYOLOJİK DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ

Çakmak S.

MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ, vol.11, no.21, pp.115-131, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

ERCİŞLİ EMRAH ŞİİRLERİNİN MÜZİKAL YAPI ÖZELLİKLERİ VE BÖLGE KÜLTÜRÜNE TESİRİ

Çakmak S.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ İnönü University Journal of Culture and Art, vol.3, no.2, pp.14-30, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

ARVASİ TARİKATINDA ÇOKEŞLİLİK VE KADININ TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN SOSYAL STATÜSÜ

Çakmak S.

Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.37, pp.259-276, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

TRADITIONAL MOTIFS IN TURKISH FILM MUSIC (CAHİT BERKAY EXAMPLE)

Çakmak S.

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.87-103, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

SOCIAL / PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF WOMEN BURNING WOOD AND PAPER IN VAN

Çakmak S.

MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ, vol.9, pp.29-46, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

AHMET ADNAN SAYGUN’UN TÜRK HALKBİLİMİ ALAN ARAŞTIRMALARINA KATKILARI

Çakmak S.

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 26 September - 28 October 2019, vol.70, no.70, pp.29-46

2017

2017

İRAN MÜZİK KÜLTÜRÜNDE KADIN MÜZİSYENLERİN SOSYOLOJİK DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ

Çakmak S.

3.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.3, pp.90

2017

2017

VAN TÜRKÜLERİNDE KADIN İMAJINI FENOMENLEŞTİREN İMGELER

Çakmak S.

MÜZDAK “Güzel Sanatlar Eğitimi-Toplumbilimler Uluslararası Sempozyumu”, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017, vol.-, pp.543-556

2016

2016

Diyarbakır'da Sokakta Çalışan Çocukların Müziğe Karşı Duyarlılığı

Çakmak S.

Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.172

2016

2016

VAN İLİNDE AĞIT YAKAN KADINLAR VE AĞITLARIN SOSYAL / PSİKOLOJİK YÖNLERİ

Çakmak S.

2.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Turkey, 26 September - 28 October 2016, pp.84-98

2015

2015

Diyarbakır'da Müziğin Sosyal Sorumluluk Bağlamında Yeri ve Önemi

Çakmak S.

I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.1, pp.374-380

2014

2014

Sokak Çocuklarının Eğitiminde Halk Müziğinin Kullanımı

Çakmak S.

II. Uluslararası Genç Halk Bilimciler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 October 2014, pp.79-87

2013

2013

Müzik ve Halk Oyunları Eğitiminin Sokak Çocukları Üzerindeki Etkileri

Çakmak S.

I. Uluslararası Halk Oyunları Kongresi, Malatya, Turkey, 8 - 09 May 2013, vol.3, pp.55-61

Books & Book Chapters

2017

2017

Araştırma , Derleme

Çakmak S.

in: Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mustafa USLU, Göktan AY, Editor, Müzik Eğitimi Kariyer Yayınları, Ankara, pp.543-556, 2017

2015

2015

STRANEN ZAROKA (Çocuk Şarkıları)

Çakmak S.

Weşanxaneya Delale, Ankara, 2015

Artistic Activity

January 2022

January 2022

BARDA - Tiyatro oyunu özgün müzik tasarımı

Çakmak S.

December 2018

December 2018

Mevlana Haftası: Acemaşiran Mevlevi Ayini ve Segah İlahiler

Çakmak S.

May 2018

May 2018

KLASİK TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

Çakmak S.

May 2014

May 2014

Hemâvaz Çocuk Korosu 08 05 2014 Anneler Günü Yedi Dilde Halk Şarkıları Özel Konseri 1

Çakmak S.Congress and Symposium Activities

26 June 2022 - 26 June 2022

26 June 2022 - 26 June 2022

Van GSF HASAD

Moderator

Van-Turkey

17 June 2021 - 17 June 2021

17 June 2021 - 17 June 2021

Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama

Moderator

Ankara-Turkey

05 May 2017 - 08 May 2017

05 May 2017 - 08 May 2017

Marmara Üniversitesi Uluslararası Toplumbilimleri Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

MOTİF AKADEMİ HALK BİLİMİ OKULU

Attendee

İstanbul-Turkey