Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Türkiye’de Yükseköğretimde Sosyoloji Öğretimi: Bir Dönemselleştirme Denemesi (1914-2014)

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), vol.3, no.29, pp.365-382, 2014 (SCI-Expanded)

Korkut Tuna'nın İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarihindeki Yeri

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), no.22, pp.47-57, 2011 (SCI-Expanded)

Diencilik Yoksulluk İlişkisi

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), no.20, pp.23-37, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Divorce Experience in Tribal Structures: The Case of Van Province

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, vol.43, pp.345-368, 2020 (ESCI) Sustainable Development identifier

Deprem ve Göç: 2011 Van Depremi Örneği

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.7, pp.1426-1444, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

DEPREM VE GÖÇ: 2011 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.7, pp.1426-1444, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

DEPREM VE GÖÇ: 2011 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.7, pp.1426-1444, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1990 Sonrası Türkiye'de Sosyolojik Gelişmeler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün Kısa Tarihi Üzerine (1995-2011

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.26, pp.185-205, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyoloji Öğrencileri Kongreleri Üzerine Bir Deneme (1914-2014)

Sosyoloji Divanı, no.4, pp.107-120, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Dönemi Istanbul Nüfus Literatürü Üzerine

Türkiye Arastırmaları Literatür Dergisi, vol.8, no.16, pp.201-216, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençler Arasında Teknoloji Erişimi ve Kullanımının Sosyo-Ekonomik ve Bölgesel Farklılıkları Azaltmadaki Rolü

Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.143-158 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Deprem Sonrası Kalıcı Konutlarda Yaşam: Van Örneği

in: Sosyal Bilimler Perspektifinden Deprem Fragmanları Van'dan Örnekler, Suvat Parin, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.200-233, 2020 Creative Commons License

ZORUNLU GÖÇLERİN KENT COĞRAFYASINDAKİ YANSIMALARI: VAN KENT MERKEZİNDE HAYVAN BARINAKLARI

in: VAN TARİH, TOPLUM ve ŞEHİR, SUVAT PARİN, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.395-407, 2020

Afet Yoksulluk İlişkisi: 2011 Van Depremlerinde Yaşanan Çadır Yangınları Üzerinden Bir Değerlendirme

in: SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN DEPREM FRAGMANLARI VAN’DAN ÖRNEKLER, Parin Suvat, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.234-252, 2020

Aşiret ve Ağalığın Kent Formları Üzerine Bir Araştırma: Van Kent Merkezi Örneği

in: Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Parin, Suvat., Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.82-96, 2019 Sustainable Development

Lisansüstü Eğitime Sosyolojik Bir Bakış

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editor, Pegem Açık Akademi Yayınları, Ankara, pp.20-26, 2019

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA AŞİRET TEMSİLİYETİ

in: TÜRKİYE’DE AŞİRET TARTIŞMALARI, SUVAT PARİN, Editor, BAĞLAM YAYINCILIK, İstanbul, pp.419-441, 2019 Sustainable Development

Türkiye'de Aşiret Tartışmaları

in: Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Parin, S., Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.1-456, 2019 Sustainable Development

Van Kent Araştırmaları Literatürü

in: Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.322-364, 2016

Göç ve Yoksulluk: Van Kenti Örneği

in: Van Kent Araştırmaları, Parin S., Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.213-258, 2016

Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Van ( 1963-2013)

in: Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.11-39, 2016

Van ve İlçelerinde İstihdam Yapıları (1985-2000)

in: Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.40-53, 2016

Kent Yaşamında Taziye Ritüeli: Van'daki Taziye Seremonileri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.194-212, 2016

Ziya Gökalp'te Şehir

in: Ziya Gökalp, Korkut Tuna ve İsmail Coşkun, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.298-312, 2011