Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Divorce Experience in Tribal Structures: The Case of Van Province

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, cilt.43, ss.345-368, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bir Kentlileştirme Projesi: İstanbul Meslek Edindirme Kursları (İSMEK)

Sosyoloji Divanı, ss.137-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem ve Göç: 2011 Van Depremi Örneği

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, ss.1426-1444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEPREM VE GÖÇ: 2011 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, ss.1426-1444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEPREM VE GÖÇ: 2011 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, ss.1426-1444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bugün İşler Nasıl?: Bir Diyalogdan Dilencilik Çalışmalarına Uzanan Bir Araştırma Hikayesi

Sosyoloji Divanı, ss.369-376, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yükseköğretimde Sosyoloji Öğretimi: Bir Dönemselleştirme Denemesi (1914-2014)

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.365-382, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1990 Sonrası Türkiye'de Sosyolojik Gelişmeler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün Kısa Tarihi Üzerine (1995-2011

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.185-205, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyoloji Öğrencileri Kongreleri Üzerine Bir Deneme (1914-2014)

Sosyoloji Divanı, ss.107-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korkut Tuna'nın İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tarihindeki Yeri

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), ss.47-57, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diencilik Yoksulluk İlişkisi

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), ss.23-37, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet Dönemi Istanbul Nüfus Literatürü Üzerine

Türkiye Arastırmaları Literatür Dergisi, cilt.8, ss.201-216, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gençler Arasında Teknoloji Erişimi ve Kullanımının Sosyo-Ekonomik ve Bölgesel Farklılıkları Azaltmadaki Rolü

Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.143-158

Kitap & Kitap Bölümleri

Deprem Sonrası Kalıcı Konutlarda Yaşam: Van Örneği

Sosyal Bilimler Perspektifinden Deprem Fragmanları Van'dan Örnekler, Suvat Parin, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.200-233, 2020 Creative Commons License

ZORUNLU GÖÇLERİN KENT COĞRAFYASINDAKİ YANSIMALARI: VAN KENT MERKEZİNDE HAYVAN BARINAKLARI

VAN TARİH, TOPLUM ve ŞEHİR, SUVAT PARİN, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.395-407, 2020

Lisansüstü Eğitime Sosyolojik Bir Bakış

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Açık Akademi Yayınları, Ankara, ss.20-26, 2019

Aşiret ve Ağalığın Kent Formları Üzerine Bir Araştırma: Van Kent Merkezi Örneği

Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Parin, Suvat., Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.82-96, 2019

Türkiye'de Aşiret Tartışmaları

Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Parin, S., Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.1-456, 2019

Kent Yaşamında Taziye Ritüeli: Van'daki Taziye Seremonileri Üzerine Bir Değerlendirme

Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.194-212, 2016

Van ve İlçelerinde İstihdam Yapıları (1985-2000)

Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.40-53, 2016

Van Kent Araştırmaları Literatürü

Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.322-364, 2016

Göç ve Yoksulluk: Van Kenti Örneği

Van Kent Araştırmaları, Parin S., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.213-258, 2016

Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Van ( 1963-2013)

Van Kent Araştırmaları, Suvat Parin, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.11-39, 2016

Ziya Gökalp'te Şehir

Ziya Gökalp, Korkut Tuna ve İsmail Coşkun, Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.298-312, 2011