Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Abd

  • 2013 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği