Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Şubat 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  Ankara Üniv. Biyoteknoloji Enst.

  AÜ E1412

 • Ocak 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  Ankara Üniv. Biyoteknoloji Enst.

  AÜ E1412

 • Kasım 2018 Doçentlik Sınavı

  Van YYÜ

  Van YYÜ E16406

 • Kasım 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Van YYÜ FBE

  Van YYÜ E.15746

 • Kasım 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Van YYÜ FBE

  Van YYÜ E.15746

 • Ağustos 2018 Akademik Kadroya Atama

  Van YYÜ FBE

  Lisansüstü sınav jürisi

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van YYÜ FBE

  Van YYÜ FBE 38-I

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van YYÜ FBE

  Van YYÜ FBE 3829

 • Mayıs 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Van YYÜ

  Van YYÜ E.39033

 • Mayıs 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van YYÜ FBE

  Van YYÜ FBE 22-1

 • Mayıs 2018 Akademik Kadroya Atama

  Selçuk Üniv.

  Kadro

 • Mart 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Van YYÜ FBE

  Van YYÜ E.4638

 • Ocak 2018 Akademik Kadroya Atama

  Van YYÜ Mimarlık ve Tasarım F.

  İngilizce Tez Jürisi

 • Ocak 2018 Akademik Kadroya Atama

  Van YYÜ FBE

  Lisansüstü sınav jürisi

 • Ocak 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Atatürk Ü.

  Atatürk Ü 1684

 • Aralık 2017 Akademik Personel Sınavı

  Van YYÜ Ziraat Fakültesi

  Van YYÜ Ziraat Fakültesi Yrd. Doç. Dr.Yabancı Dil Sınav Jürisi

 • Kasım 2017 Akademik Personel Sınavı

  Van YYÜ Zir. Fak.

  Araş. Gör. alımı

 • Ekim 2017 Akademik Personel Sınavı

  Van YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fak.

  Yrd Doç. Dr. Yabancı Dil Sınavı

 • Eylül 2017 Doktora Yeterlik Sınavı

  Van YYÜ FBE Bitki Koruma ABD

  Didar Alpaslan TOPÇU

 • Temmuz 2017 Akademik Kadroya Atama

  Hakkari Ü.

  Yrd. Doç. Dosyası

 • Nisan 2017 Doçentlik Sınavı

  Sözlü Sınav

 • Aralık 2016 Akademik Personel Sınavı

  YYÜ

  Öğretim Üyesi Ön Değerlendirme Sınav Jürisi

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ

  Tez savunma jürisi

 • Kasım 2016 Akademik Kadroya Atama

  YYÜ

  Yrd. Doç. Dil Sınavı

 • Kasım 2016 Akademik Kadroya Atama

  Iğdır Ü

  Bilim Jürisi Üyeliği

 • Eylül 2016 Akademik Personel Sınavı

  Yuzuncu Yil University Ziraat Fakültesi

  Lisansüstü sınav jürisi- Asil

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yuzuncu Yil University Ziraat Fakültesi

  Asıl Jüri Üyeliği- ÖG

 • Ağustos 2016 Akademik Personel Sınavı

  YYÜ

  Sınav Jürisi

 • Ağustos 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yuzuncu Yil University Ziraat Fakültesi

  Asıl Jüri Üyeliği

 • Temmuz 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ

  Tez savunma ajürisi

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ Tarımsal Biyoteknoloji ABD

  Asıl Jüri

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ FBE Bahçe Bitkileri ABD

  Asıl Jüri Üyeliği

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ

  Tez savunma jürisi BB ABD

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Üniv.

  Asıl Jüri

 • Nisan 2016 Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

  YYÜ

  Asıl Jüri Üyeliği

 • Mart 2016 Doçentlik Sınavı

  Ankara Üniv.

  Doçentlik Asıl Jüri Üyeliği

 • Mart 2016 Doçentlik Sınavı

  Ankara Üniv.

  Sözlü Sınav Asıl Jüri

 • Mart 2016 Doçentlik Sınavı

  Ankara Üniv.

  Doçentlik Asıl Jüri Üyeliği

 • Mart 2016 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik

 • Şubat 2016 Akademik Personel Sınavı

  YYÜ

  Doktora yeterlilik

 • Şubat 2016 Akademik Personel Sınavı

  YYÜ

  Lisansüstü Sınav Jürisi

 • Ocak 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ

  Tez savunma jürisi TBB ABD

 • Ocak 2016 Akademik Personel Sınavı

  YYÜ

  Sınav Jürisi

 • Aralık 2015 Doçentlik Sınavı

  YYÜ

  Asıl Jüri Üyeliği-Dosya3

 • Aralık 2015 Doçentlik Sınavı

  YYÜ

  Asıl Jüri Üyeliği-Dosya2

 • Aralık 2015 Doçentlik Sınavı

  YYÜ

  Asıl Jüri Üyeliği-Dosya1

 • Eylül 2015 Akademik Kadroya Atama

  Süleyman Demirel Üniv.

  Doçentlik Atama Jürisi

 • Ağustos 2015 Akademik Kadroya Atama

  Süleyman Demirel Üniv.

  Profesörlük Atama Jürisi

 • Temmuz 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Selçuk Üniv.

  Asıl Jüri Üyeliği

 • Nisan 2014 Akademik Kadroya Atama

  YYÜ Ziraat fakültesi

  Yabancı Dil Sınav Jüri Üyeliği

 • Ağustos 2013 Akademik Kadroya Atama

  YYÜ Erçiş MYO

  Yabancı Dil Sınav Jüri Üyeliği

 • Mayıs 2013 Akademik Kadroya Atama

  Yuzuncu Yil University Ziraat Fakültesi

  Yabancı Dil Sınav Jüri Üyeliği

 • Mart 2013 Akademik Kadroya Atama

  Yuzuncu Yil University Ziraat Fakültesi

  Yabancı Dil Sınav Jüri Üyeliği

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Tarım Bilimleri Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2009 - Devam Ediyor YYU AGR SCI

  Baş Editör

 • 2015 - 2019 YYÜFBED

  Baş Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2009 - Devam Ediyor Bahçe Bitkileri Derneği

  Üye

 • 2002 - 2019 Ziraat Müh.Odası

  Üye

 • 2015 - 2017 ISHS

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 JAST

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 Alınteri

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2019 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2019 KSÜ Doğa Bilimleri

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 agricultural water management

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2019 KSÜ Doğa Bilimleri

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 Van YYÜ Tarım Bilimleri

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2019 Biocatl. An Agrç. Biotech.

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2019 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 J Agr Sci

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 TÜBİTAK Projesi

 • Aralık 2018 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Eylül 2018 Hort. Brasil

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2018 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2018 Int. J. Agr Sci Con

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2018 TÜBİTAK Projesi

 • Nisan 2018 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2018 Applied Soil Ecology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2018 Applied Soil Ecology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2018 Ecology and Evolution

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2018 Scientia Horticulturae

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2018 TÜBİTAK Projesi

 • Kasım 2017 Applied Soil Ecology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2017 Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2017 Agricultural Water Management

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ekim 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Eylül 2017 Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2017 Iğdır Üniv. FBED

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2017 Iğdır FBED

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Aralık 2016 Pakistan Journal of Botany

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2016 Akademik Ziraat Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2016 Akademik Ziraat Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2016 TÜBİTAK Projesi

 • Ağustos 2016 JAPS

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2016 JAPS

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2016 JAPS

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2016 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Haziran 2016 Alatarım

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2016 JAPS

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2016 Journal of Plant Pathology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2016 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2016 TÜBİTAK Projesi

 • Mart 2016 Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2016 Agricultural Water Management

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2016 Biochemical genetics

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2016 Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2016 Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2016 SDU Ziraat Fak. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2015 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Haziran 2015 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Haziran 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Nisan 2015 Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2015 Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Mart 2015 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Eylül 2014 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2012 - 2015 TUBİTAK

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2017 - 2021 International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies

  https://www.ciheam.org/

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey