Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Türkiye'de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.16, pp.1010-1031, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1010-1031, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Akademisyenlerin Gözünden Türkiye'de ki İngilizce Eğitimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1032-1053, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Attribution Theory and Language Learning

Research in Language and Education: An International Journal [RILE], vol.1, no.2, pp.111-118, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Attitude Towards the First Language and Its Effects on First Language Lexical Attrition

International Journal of Kurdish Studies, vol.7, no.1, pp.65-81, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Impact of bilingualism and the difficulties of having minority-specific names in another dominant society: Turkish context for minority Kurdish society

Journal of the International Council of Onomastic Sciences, vol.1, no.56, pp.167-186, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Teacher Tolerance Scale: Validity and Reliability Study

Siirt Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.30-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

PÎVANEKA HELWESTA ZIMANÊ SERÎ (PHZS) JI BO DUZIMANAN: XEBATA TÊBARÎ Û PÊBAWERIYÊ

Şarkiyat, vol.1, no.13, pp.187-203, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Mental Well-Being And Foreign Language Anxiety

Multicultural Education, vol.7, no.4, pp.226-231, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Mother Tongue Attitude Scale (MTAS)

International Journal of Kurdish Studies, vol.7, no.1, pp.103-122, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Foreign Language Anxiety and Gifted Students in Turkey

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.11, no.4, pp.169-176, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The Effect of Body Posture on Foreign Language Anxiety

Sakarya üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.46-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A Systemic Functional Grammar of English: A Simple Introduction

IRANIAN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING RESEARCH, vol.7, no.2, pp.144-146, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Anxiety in the EFL Speaking Classrooms

JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING AND LEARNING, vol.9, no.2, pp.23-36, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The Role of Cognate English-Kurdish Words in Teaching English.

African Educational Research Journal, vol.6, no.4, pp.213-214, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

AN INTERVIEW ON THE ROLE OF INPUT IN SECOND LANGUAGE LEARNING

Journal of Education and Practice, vol.9, no.13, pp.81-87, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECT OF AGE AND READING ON RHOTICITY IN KURDISH

TURAN-SAM (TURAN Stratejik Arastirmalar Merkezi), vol.10, no.37, pp.97-101, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Cultural and religious perspective of loss and bereavement in Anatolia

Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.4181-4187, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

THE ROLE OF ATTITUDE AND MOTIVATION IN THE FIRST LANGUAGE ATTRITION

TURAN-SAM, vol.8, no.30, pp.7-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A CASE STUDY RELATED TO THE FIRST LANGUAGE ATTRITION AMONG KURDISH-TURKISH BILINGUAL STUDENTS IN TURKEY

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.67-81, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİL ÖĞRETİMİNDE PSİKODİLBİLİM’İN ÖNEMİ

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Ordu, Turkey, 13 May 2020, pp.67-77

Ecolinguistics

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 05 February 2022, pp.677-687

The Effect of Using Drama to Teach English on Speaking Anxiety and Achievement Level of High School Students

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 05 February 2022, pp.113-126

The Effects of Using Short Stories in English Language Teaching on Speaking Anxiety of Secondary School Students

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 05 March 2022, pp.445-456

Metalinguistics: Sapir-Whorf Hypothesis

International Entrepreneurship and Social Sciences Congres (EMI CONGRESS), Visoko, Bosnia And Herzegovina, 16 - 18 September 2021, pp.412-413

Pragmatics: A Glance at the Cooperative Principle and Grice's Maxims

11. EURASIAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCIAL SCIENCES, Jekaterinburg, Russia, 18 June 2021, pp.198-217

Bilingualism and Second Language Education

12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences, Jekaterinburg, Russia, 18 - 19 June 2021, pp.223-234

TÜRKİYE’DE KÜRT-TÜRK ÇİFT DİLLİ ÖĞRENCİLERDE ANA DİL BOZUMU

Munzur 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Tunceli, Turkey, 25 May 2022, pp.115-116

Mother Tongue Attitude Scale for Bilingual Individuals

11.Uluslararası Avrasya Dil ve Sosyal Bilimler Konferansı (ELCSS) Kongresi, Mitroviça, Kosovo, 02 February 2021, pp.220-221

The Language Portraits and Multilingualism Research

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCIAL SCIENCES, Mitroviça, Kosovo, 04 March 2021, pp.137-143

Anxiety as an Inhibitor in Foreign Language Learning

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Aluksne, Latvia, 23 January 2021, pp.46-55

DİL, KİMLİK VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ

5th International Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 16 September 2021, pp.334-335

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE DİL BENLİĞİ

Munzur 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tunceli, Turkey, 22 May 2020, pp.113-114

Zihinsel İyi Oluş ve Yabancı Dil Kaygısı

BALKAN ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.144-155

Covid-19 Sürecinde, Uzaktan Eğitim ve KonuşmaKaygısı

BALKAN ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.133-134

TOPLUM DİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 13 May 2020, pp.24-36

Kültüre Duyarlı Eğitim yönetimi ve Yabancı Dilin Önemi

Eğitim Vizyonu Bağlamında Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi, Van, Turkey, 17 - 19 November 2019, pp.21 Sustainable Development

İngilizce Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamasına Dair Görüşleri

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.21

Anxiety in the EFL Speaking Classroom

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.24

Yenilenen İnglizce Öğretmenliği Lisans Eğitim Programı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.23

The opinions of Young learners in regard to Teaching Actitvities Built on the Multiple Intelligence Theory

İnternational Conference on Multidisciplinary ,Education,Social,Engineering and Techology, Muş, Turkey, 03 May 2018, pp.112-113

The Affect Of Body Posture on General Language Anxieyt and Foreing Language Anxiety

Globets 2018 Conference, Belgrade, Serbia And Montenegro, 6 - 09 May 2018, pp.56

Books & Book Chapters

SOSYODİLBİLİM

Akademisyen, Ankara, 2022

Metalinguistics: Sapir-Whorf Hypothesis

in: Academic Development on Social and Education Sciences, Veysel Temel, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.45-54, 2021

An Introduction to Phonetics and Phonology of English

in: The Linguistics of English Language , S. Kasap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.11-26, 2021

SOCIOLINGUISTICS: LANGUAGE EDUCATION AND SOCIETY

in: The Linguistics of English Language, S. Kasap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.85-92, 2021

Attitude And First Language Attrition

Anı Yayıncılık, Ankara, 2020

Pragmatic Competence and Foreign Language Teaching

in: Applied Linguistics in ELT Classrooms, S. Kasap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.69-86, 2020

UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA YABANCI DİLEĞİTİMİNDE ÖZERK ÖĞRENMENİN YERİ

in: Pandemi ve Eğitim, Fuat Tanhan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.190-202, 2020

SOSYODİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ

in: EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, Fuat Tanhan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.199-208, 2020

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE DİL BENLİĞİ

in: Eğitim Ortamlarında Nitelik, Fuat Tanhan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.207-215, 2020

Dil , Kimlik ve Kültür Etkileşimi

in: Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Mesut Gün, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.93-107, 2020

Ödül Vermenin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Üzerine İnglizce Öğretmenlerinin Görüşleri

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.74-87, 2019

İngilizce Öğretiminde Kürtçe-İngilizce Kökteş Sözcüklerin Kullanılmasının Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.42-49, 2019

İngilizce Eğitiminde Teknoloji ve Görsel Araçların Öğrenci Başarısı ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.56-65, 2019

Lisans Üstü Eğitimde Yabancı Dil Yeterliliğinin Yeri

in: Lisans Üstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan , F., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.156-165, 2019

KAYIP VE YASLA ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMA UZMANLARI

in: KAYIP VE YAS İÇİN DANIŞMANLIK BECERİLERİ, DOÇ DR. FUAT TANHAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.213-219, 2017