Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TUTUM ve MOTİVASYONUN ANA DİL BOZUMU ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Turan-Sam , vol.8, no.30, pp.7-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metalinguistic Awareness in Bilingual Individuals

8th International Conferences on Economics and Social Sciences, Antalya, Turkey, 21 October 2022

DİL ÖĞRETİMİNDE BİR ARAÇ OLARAK MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI

1st International Conference on Innovative Academic Studies, Konya, Turkey, 13 September 2022

Metalinguistic Awareness and Linguistic Performance

2nd International Eurasian Conferences on Educational and Social Studies, Guarda, Portugal, 22 August 2022

The Semantic Priming Effect and Language Learning

2nd International Eurasian Conferences on Educational and Social Studies, Guarda, Portugal, 22 August 2022

AN OVERVIEW OF ECO-POETRY AND RIPRAP (1959) BY GARY SNYDER

International Symposium on Literature, Culture and Language, Van, Turkey, 26 May 2022

DİL ÖĞRETİMİNDE PSİKODİLBİLİM’İN ÖNEMİ

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Ordu, Turkey, 13 May 2020, pp.67-77

EKODİLBİLİM

13th Eurasian Conferences on Language and Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 05 February 2022

The Reducing Effect of Using Poetry in ELT Classrooms on Writing Anxiety of High School Students

13th Eurasian Conferences on Language and Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 05 February 2022

The Effects of Using Short Stories in English Language Teaching on Speaking Anxiety of Secondary School Students

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 05 March 2022, pp.445-456

Ecolinguistics

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 05 February 2022, pp.677-687

The Effect of Using Drama to Teach English on Speaking Anxiety and Achievement Level of High School Students

Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 05 February 2022, pp.113-126

Metalinguistics- Linguistic Relativity

INSAC Academic Developments on Social and Education Sciences, 16 - 18 September 2021

Metalinguistics: Sapir-Whorf Hypothesis

International Entrepreneurship and Social Sciences Congres (EMI CONGRESS), Visoko, Bosnia And Herzegovina, 16 - 18 September 2021, pp.412-413

Pragmatics: A Glance at the Cooperative Principle and Grice's Maxims

11. EURASIAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCIAL SCIENCES, Jekaterinburg, Russia, 18 June 2021, pp.198-217

Bilingualism and Second Language Education

12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences, Jekaterinburg, Russia, 18 - 19 June 2021, pp.223-234

TÜRKİYE’DE KÜRT-TÜRK ÇİFT DİLLİ ÖĞRENCİLERDE ANA DİL BOZUMU

Munzur 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Tunceli, Turkey, 25 May 2022, pp.115-116

Mother Tongue Attitude Scale for Bilingual Individuals

11.Uluslararası Avrasya Dil ve Sosyal Bilimler Konferansı (ELCSS) Kongresi, Mitroviça, Kosovo, 02 February 2021, pp.220-221

The Language Portraits and Multilingualism Research

EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE AND SOCIAL SCIENCES, Mitroviça, Kosovo, 04 March 2021, pp.137-143

Anxiety as an Inhibitor in Foreign Language Learning

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Aluksne, Latvia, 23 January 2021, pp.46-55

DİL, KİMLİK VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ

5th International Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 16 September 2021, pp.334-335

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE DİL BENLİĞİ

Munzur 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tunceli, Turkey, 22 May 2020, pp.113-114

Covid-19 Sürecinde, Uzaktan Eğitim ve KonuşmaKaygısı

BALKAN ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.133-134

Zihinsel İyi Oluş ve Yabancı Dil Kaygısı

BALKAN ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.144-155

TOPLUM DİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 13 May 2020, pp.24-36

Kültüre Duyarlı Eğitim yönetimi ve Yabancı Dilin Önemi

Eğitim Vizyonu Bağlamında Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi, Van, Turkey, 17 - 19 November 2019, pp.21 Sustainable Development

Anxiety in the EFL Speaking Classroom

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.24

İngilizce Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamasına Dair Görüşleri

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.21

Yenilenen İnglizce Öğretmenliği Lisans Eğitim Programı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.23

Lisansüstü eğitimde Yabancı Dilin Önemi

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 - 29 November 2018

The effect of having sense of purpose and happiness on learning a second language

Uluslar Arası STEM EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 3 - 05 May 2018

The opinions of Young learners in regard to Teaching Actitvities Built on the Multiple Intelligence Theory

İnternational Conference on Multidisciplinary ,Education,Social,Engineering and Techology, Muş, Turkey, 03 May 2018, pp.112-113

The Affect Of Body Posture on General Language Anxieyt and Foreing Language Anxiety

Globets 2018 Conference, Belgrade, Serbia And Montenegro, 6 - 09 May 2018, pp.56

İngilizce Öğretmenleri ve İngilizce Öğretmen adaylarının İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşamamasının sebeplerinin İncelenmesi

International Conference on Multidisciplinary,Engineering,Social ,Educationand Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, vol.159

Books & Book Chapters

Audio-Lingual Method

in: METHODOLOGIES AND APPROACHES IN ELT CLASSROOMS, Süleyman Kasap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.113-120, 2023

Literature in ELT Classrooms

Anı Yayıncılık, Ankara, 2022

SOSYODİLBİLİM

Akademisyen, Ankara, 2022

SHORT STORIES AND FOREIGN LANGUAGE ANXIETY IN ELT CLASSROOMS

in: Literature in ELT Classrooms, , Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.25-49, 2022

Ecology and Language

in: DİL ARAŞTIRMALARI, , Editor, Palet Yayınevi, Ankara, pp.117-125, 2022

THE EFFECT OF POETRY ON FOREIGN LANGUAGE ANXIETY IN ELT CLASSROOMS

in: Literature in ELT Classrooms, , Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.89-103, 2022

ON JASON COMPSON JR, THE VILLAIN OF THE SOUND AND THE FURY BY WILLIAM FAULKNER

in: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, , Editor, Palet Yayınları, Ankara, pp.117-126, 2022

Metalinguistics: Sapir-Whorf Hypothesis

in: Academic Development on Social and Education Sciences, Veysel Temel, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.45-54, 2021

An Introduction to Phonetics and Phonology of English

in: The Linguistics of English Language , S. Kasap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.11-26, 2021

SOCIOLINGUISTICS: LANGUAGE EDUCATION AND SOCIETY

in: The Linguistics of English Language, S. Kasap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.85-92, 2021

An Introduction to Phonetics and Phonology of English

in: The Linguistics of English Language, Kasap Süleyman, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.11-24, 2021

SOCIOLINGUISTICS: LANGUAGE EDUCATION AND SOCIETY

in: The Linguistics of English Language, Kasap Süleyman, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.85-92, 2021

Attitude and Language Attrition

Anı Yayıncılık, Ankara, 2020

Attitude And First Language Attrition

Anı Yayıncılık, Ankara, 2020

Pragmatic Competence and Foreign Language Teaching

in: Applied Linguistics in ELT Classrooms, S. Kasap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.69-86, 2020

UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA YABANCI DİLEĞİTİMİNDE ÖZERK ÖĞRENMENİN YERİ

in: Pandemi ve Eğitim, Fuat Tanhan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.190-202, 2020

SOSYODİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ

in: EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, Fuat Tanhan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.199-208, 2020

Dil , Kimlik ve Kültür Etkileşimi

in: Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Mesut Gün, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.93-107, 2020

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE DİL BENLİĞİ

in: Eğitim Ortamlarında Nitelik, Fuat Tanhan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.207-215, 2020

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE DİL BENLİĞİ

in: Eğitim Ortamlarında Nitelik, , Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.207-215, 2020

UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA YABANCI DİLEĞİTİMİNDE ÖZERK ÖĞRENMENİN YERİ

in: Pandemi ve Eğitim, , Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.190-202, 2020

SOSYODİLBİLİM VE DİL EĞİTİMİ

in: EĞİTİM ORTAMLARINDA NİTELİK, , Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.199-208, 2020

Pragmatic Competence and Foreign Language Teaching

in: Applied Linguistics in ELT Classrooms, Süleyman Kasap, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.69-86, 2020

İngilizce Öğretiminde Kürtçe-İngilizce Kökteş Sözcüklerin Kullanılmasının Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.42-49, 2019

İngilizce Eğitiminde Teknoloji ve Görsel Araçların Öğrenci Başarısı ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.56-65, 2019

Ödül Vermenin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Üzerine İnglizce Öğretmenlerinin Görüşleri

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.74-87, 2019

Lisans Üstü Eğitimde Yabancı Dil Yeterliliğinin Yeri

in: Lisans Üstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan , F., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.156-165, 2019

İngilizce Öğretiminde Kürtçe-İngilizce Kökteş Sözcüklerin Kullanılmasının Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.42-49, 2019

İngilizce Eğitiminde Teknoloji ve Görsel Araçların Öğrenci Başarısı ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.56-65, 2019

Ödül Vermenin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Üzerine İnglizce Öğretmenlerinin Görüşleri

in: Eğitim Pratiğimiz üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ALADAĞ.C, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.74-87, 2019

Lisans Üstü Eğitimde Yabancı Dil Yeterliliğinin Yeri

in: Lisans Üstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan, F., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.156-165, 2019

İngilizce Öğretiminde Kürtçe – İngilizce Kökteş Sözcüklerin Kullanımının Öğrenci Motivasyonu Üstündeki Etkisi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Halil İbrahim ÖZOK, Cesim ALADAĞ, Editor, Pegem, Ankara, pp.42-49, 2019

KAYIP VE YASLA ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMA UZMANLARI

in: KAYIP VE YAS İÇİN DANIŞMANLIK BECERİLERİ, DOÇ DR. FUAT TANHAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.213-219, 2017

KAYIP VE YASLA ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMA UZMANLARI

in: KAYIP VE YAS İÇİN DANIŞMANLIK BECERİLERİ, FUAT TANHAN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.213-219, 2017

Metrics

Publication

104

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals