Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, ss.1010-1031, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Body Posture on Foreign Language Anxiety

Sakarya üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.46-65, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1010-1031, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akademisyenlerin Gözünden Türkiye'de ki İngilizce Eğitimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1032-1053, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Systemic Functional Grammar of English: A Simple Introduction

IRANIAN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING RESEARCH, cilt.7, ss.144-146, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Anxiety in the EFL Speaking Classrooms

JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING AND LEARNING, cilt.9, ss.23-36, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AN INTERVIEW ON THE ROLE OF INPUT IN SECOND LANGUAGE LEARNING

Journal of Education and Practice, cilt.9, no.13, ss.81-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF AGE AND READING ON RHOTICITY IN KURDISH

TURAN-SAM (TURAN Stratejik Arastirmalar Merkezi), cilt.10, no.2018926663, ss.97-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural and religious perspective of loss and bereavement in Anatolia

Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.4181-4187, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ROLE OF ATTITUDE AND MOTIVATION IN THE FIRST LANGUAGE ATTRITION

TURAN-SAM, cilt.8, ss.7-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE STUDY RELATED TO THE FIRST LANGUAGE ATTRITION AMONG KURDISH-TURKISH BILINGUAL STUDENTS IN TURKEY

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, cilt.1, no.1, ss.67-81, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kültüre Duyarlı Eğitim yönetimi ve Yabancı Dilin Önemi

Eğitim Vizyonu Bağlamında Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi, Van, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2019, ss.21

Yenilenen İnglizce Öğretmenliği Lisans Eğitim Programı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, ss.23

Anxiety in the EFL Speaking Classroom

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, ss.24

İngilizce Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamasına Dair Görüşleri

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, ss.21

The Affect Of Body Posture on General Language Anxieyt and Foreing Language Anxiety

Globets 2018 Conference, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.56

Kitap & Kitap Bölümleri

İngilizce Öğretiminde Kürtçe-İngilizce Kökteş Sözcüklerin Kullanılmasının Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.42-49, 2019

Ödül Vermenin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Üzerine İnglizce Öğretmenlerinin Görüşleri

Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.74-87, 2019

İngilizce Eğitiminde Teknoloji ve Görsel Araçların Öğrenci Başarısı ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, ÖZOK, H.İ. ; ALADAĞ.C, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.56-65, 2019

Lisans Üstü Eğitimde Yabancı Dil Yeterliliğinin Yeri

Lisans Üstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan , F., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.156-165, 2019

KAYIP VE YASLA ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMA UZMANLARI

KAYIP VE YAS İÇİN DANIŞMANLIK BECERİLERİ, DOÇ DR. FUAT TANHAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.213-219, 2017