Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Antioxidant Vitamins and MDA Content in Petals of Rose Species Used in Food

International Journal of Scientific and Technological Research, no.10, ss.464-469, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Antioxidant Vitamins and MDA Content in Petals of Rose Species Used in Food

International Journal of Scientific & Technology Research, cilt.4, no.10, ss.464-469, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LANDSCAPE OF THE SURROUNDING AREAS OF HISTORICAL STRUCTURES: THE EXAMPLE OF COASTAL AREAS NEAR VAN

tI. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.1153

THE IMPORTANCE OF CONSCIOUSNESS TO ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TURKEY

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.153

Investıgatıon Of Antıoxıdant Vıtamıns And Mda Levels In The Leaves Of Van Roses

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.2, no.10, ss.145

THE EVALUATION OF DRYING FRUITS AND VEGETABLES IN TERMS OF ECONOMY AND HEALTH IN OUR COUNTRY

1st İnternational Turkish Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.1379-1382

ATIK PİLLER VE İNSAN SAĞLIĞI

6.ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.174

MICRO GREENHOUSE CULTIVATION

5th International conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.57

Essential Oil Content and Germination Behavior of Rosa Species Cultivated in the Lake Van Basin, Turkey

6th International Symposium on Rose Research and Cultivation, Hannover, Almanya, 25 - 30 Ağustos 2013, cilt.1064, ss.59-62 identifier identifier

Atmospheric Deposition and İts İmpacts on Ecosystems

İnternational Environmental Sciences Semposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.289

Essential Oil Content and Germination Behavior of Rosa Species Cultivated in Lake Van Basin, Türkiye

6th International Symposium on Rose Research and Cultivation, Hannover, Almanya, 25 - 30 Ağustos 2013, ss.59-62

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin Van ve Çevresindeki Faaliyetleri

I. Ulusal Üniversiteler Çevre Merkezi Toplantısı, Ege Üniversitesi,, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2010, ss.6

Biyolojik Çeşitlilik Yoksa, Kahvaltı Yok,

I. Ulusal Üniversiteler Çevre Merkezi Toplantısı, Ege Üniversitesi,, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2010, ss.25

Atık Piller ve Geri Dönüşüm,

V. Uluslararası REW İstanbul 2009, Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Kongresi & Fuarı,, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2009, ss.12

Vangölü Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Katı Atıklarca Sebep Oldukları Kirliliğin Boyutu ve Sonuçları,

Van Gölü Hidrolojisi ve Kirliliği Konferansı, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Van, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2008, ss.53-57

Diğer Yayınlar