Duyurular & Dokümanlar

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği
Ders Notu
1.10.2020

Termodinamik bağıntıları türetmek ve türetilen termodinamik eşitlikleri analitik/nümerik teknikleri kullanarak çözmek için öğrencilere çok kapsamlı çözelti termodinamiği, saf madde özellikleri, buhar-sıvı dengeleri, kimyasal termodinamik, faz dengeleri, hal denklemleri ve karşılıklı haller kuramı bilgilerinin kazandırılması.