Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2012 Undergraduate

  Kocaeli University, Turizm Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Turizm Eğitim ve Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenci Başarısına, Tutumuna, Görüşlerine ve Başarının Kalıcılığına Etkisi: Otel Yönetimi Dersi Örneği

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • 2015 Postgraduate

  Destinasyonlara Yönelik Tüketici Temelli Marka Denkliği Algılarının Ölçümü: Eskişehir Örneği

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Drama Eğitmenliği Sertifika Programı Beşinci Aşama Eğitimi

  Education Management and Planning , Çağdaş Drama Derneği/ESKİŞEHİR

 • 2018Drama Eğitmenliği Sertifika Programı Dördüncü Aşama Eğitimi

  Education Management and Planning , Çağdaş Drama Derneği/ESKİŞEHİR

 • 2018Drama Eğitmenliği Sertifika Programı Üçüncü Aşama Eğitimi

  Education Management and Planning , Çağdaş Drama Derneği/ESKİŞEHİR

 • 2018Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimi

  Education Management and Planning , AB Proje Akademisi/BURSA

 • 2018Drama Eğitmenliği Sertifika Programı İkinci Aşama Eğitimi

  Education Management and Planning , Çağdaş Drama Derneği/ESKİŞEHİR

 • 2017Drama Eğitmenliği Sertifika Programı Temel Aşama Eğitimi

  Education Management and Planning , Çağdaş Drama Derneği/ESKİŞEHİR

 • 2016MAXQDA ile İleri Düzey Nitel Veri Analizi Eğitimi

  Education Management and Planning , Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü/ESKİŞEHİR

 • 2015SPSS ile İleri Düzey Nicel Veri Analizi Eğitimi

  Education Management and Planning , Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü/ESKİŞEHİR

 • 2015MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi

  Education Management and Planning , Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü/ESKİŞEHİR

 • 2015SPSS ile Nicel Veri Analizi Eğitimi

  Education Management and Planning , Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü/ESKİŞEHİR