Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Sultan II. Abdülhamid Döneminde Van Vilâyeti

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

 • 2010 Postgraduate

  Hakkâri Nasturileri 1836-1936

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English