Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YENİ OSMANLILAR’IN HÜRRİYET GAZETESİ’NDE TANZİMAT FERMANI’NA YÖNELTTİKLERİ ELEŞTİRİLER

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.33, ss.25-35, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"ÜTOPİK BİR HİKAYE: YURDA DÖNÜŞ"

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.8, sa.40, ss.207-216, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"SOKAK ÇOCUKLARININ DÜNYASINA BİR BAKIŞ: SOKAKTA TEK BAŞINA"

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, sa.28, ss.1-12, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mitoloji ve Mustafa Seyit Sutüven'in Şiiri

Journal of Turkish Studies, cilt.10, sa.10, ss.1013, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süreli Yayınlarda Kalmış Bir Roman: Beyaz Ölüm

Journal of Turkish Studies, cilt.10, sa.12, ss.1353, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A. VAHAP AKBAŞ'IN HİKÂYELERİ VE HİKÂYELERİNDEKİ TEMEL İZLEKLER

International Journal of Language Academy, cilt.3, sa.8, ss.260, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelenek ve Arif Ay'ın Şiiri

Journal of Turkish Studies, cilt.7, sa.7, ss.1301-1319, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlana İdris Zengin’in ‘Korku Dükkânı’ Adlı Eserinin İçerik Açısından İncelenmesi

IV. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.509-514

Saraybosna'da Bir Orhan Veli: İzzet Sarayliç ve Şiiri

I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, cilt.I, ss.73-74

Dillerin Zenginliği Bağlamında Türkçe

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.2, ss.25-35

Zülfü Livaneli’nin “Arafat’ta Bir Çocuk” Adlı Eserinde Göç Olgusu

III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2016, cilt.2, ss.53-63

Osman Çeviksoy'un Öykülerinde Sosyal Meseleler Yitirilen Değerler

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU, Milano, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.10

"RUMELİ'YE, TARİHE VE YAŞANANLARA BİR YOLCULUK: BALKAN YOLCUSU"

III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Bükreş, Romanya, 22 - 26 Nisan 2015, cilt.3, ss.78-90

MUSAHİPZADE CELAL'İN ESKİ İSTANBUL YAŞAYIŞI ADLI ESERİNDE GÜNDELİK YAŞAMIN UĞRAK YERLERİ: ÇARŞILAR VE HANLAR

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 19 Mayıs 2013, cilt.2, ss.459-465

"MUHTEREM ORHAN'IN ŞİİRLERİNDE DENİZLİ VE ÇEVRESİ"

ULUSLARARASI DENİZLİ VE ÇEVRESİ TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, cilt.2, ss.379-386

Kitap & Kitap Bölümleri

BÂRİ'A

Grafiker Yayınları, Ankara, 2015

"MEHMET TEVFİK'İN İSTANBUL'DA BİR SENE ADLI ESERİNDE 19. YÜZYILDA İSTANBUL'UN EĞLENCE HAYATI"

PROF.DR. SÜLEYMAN T. KAYIPOV ARMAĞANI, ABDULSELAM ARVAS, METİN EREN vd., Editör, Hâkim Yayınları, Ankara, ss.50-67, 2013

Bilirkişi Raporları

Arif Nihat Asya'nın Kıbrıs Rübaileri Üzerine

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss.22, Van, 2015