Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2019 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ

 • Eylül 2018 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2010 - Devam Ediyor European Society of Thoracic Surgeons

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor Türkiye Hidatidoloji Derneği

  Üye

 • 2007 - Devam Ediyor Türk Toraks Derneği

  Üye

 • 2007 - Devam Ediyor Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

  Üye

 • 2007 - Devam Ediyor Türk Tabipler Birliği

  Üye

 • 2007 - Devam Ediyor Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2019 Van Tıp Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2019 Annals Thoracic of Medicine

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2019 Current Thoracic Surgery

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 Europan Journal of Medicine

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2019 Europan Journal of Medicine

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 Van Tıp Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2019 Causa Pedia

  Hakemli Bilimsel Dergi