Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Yenisehir’de Bir Ögle Vakti’nde Yapı, Tema ve Metafor

BILIG, no.46, pp.153-178, 2008 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

JUDGING THE NOVEL OUT OF LITERATURE: POLEMICS ON FERİT SAKARYA OF CURFEW

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.405-423, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Semih Gümüs’ün Elestirmen Olarak Portresi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, vol.7, no.32, pp.199-218, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA TEKKE VE ZAVİYELER

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.24, pp.367-379, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Resimli Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakter Kullanımı

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.4, pp.1381-1393, 2013 (International Refereed University Journal)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi ,, vol.6, no.24, pp.367-379, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eklektik Bir Tanzimat Aydını Ali Suavî Efendi (1838–1878)

History Studies International Journal of History Studies, vol.2, no.2, pp.203-217, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Edebiyatı Elestirisi

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.3, pp.1921-1945, 2010 (International Refereed University Journal)

Mehmet Sadık Rifat Paşa ve Tanzimat

History Studies İnternational Journal of History, vol.2, no.1, pp.44-64, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sessiz Evin Hayaleti: Güdük Bir Aydınlanma Projesi

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, no.8, pp.2308-2339, 2009 (International Refereed University Journal)

Otomobil ve Benlik: Türk Edebiyatında Araba Olgusu

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, pp.1427-1462, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sevgili Arsız Ölüm Romanında Gerçekçilik, Gelenek ve Yenilik

Milli Eğitim, no.178, pp.166-176, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bellek, Tarih ve Kültür: Murathan Mungan’da Mardin Imgesi

International Journal of human Sciences, vol.4, no.2, pp.1-23, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.1, pp.253-269, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aesthetics of Fear: Gothic Reflection in Fine Arts

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 October 2018 - 20 October 2021, pp.1294-1315 Creative Commons License Sustainable Development

Yaşar Kemal'in Öykülerinde Çocuk/luk

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.614-617

Ferit Edgü'nün Eserlerinde Hakkari

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempzoyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.219-220

Sanatçının Eleştirmenle Kurgusal Düzlemde Hesaplaması: Walser, Eray ve Ümit

III. Uluslararası Karşılaştırmamalı Edebiyatbilimi Kongresi: 21. Yüzyılın Basında Edebiyatta Biz ve Öteki Sorunu,, Eskişehir, Turkey, 10 March - 20 August 2009, vol.1, pp.551-570

Ağrı Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 8 - 10 October 2008, pp.488-497

Ömer Polat’ın Romanlarında Tasra Düzeni

II. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 8 - 10 October 2008, pp.479-487

Bir Sahtekârlık Suçlaması: Bir Dügün Gecesi Huxley’den Asırma mı?

VIII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyisbilim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 16 May 2008, vol.1, pp.302-325

Nazlı Eray Öyküsünde Kentli Kadın Kimligi

VIII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyisbilim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2008, vol.1, pp.442-459

Ayla Çınaroglu Çocuk Oyunlarında Evrensel Degerler ve Politik Bildiri

Çocuk ve Gençlik Yazınında Ayla Çınaroglu Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.355-366

Ayla Çınaroglu’nun Mago ve Tülüs Adlı Romanlarında Dil ve Ileti.

Çocuk ve Gençlik Yazınında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.367-374

Yusuf Atılgan'da Baba Imgesi: Psikanalitik Bir Yaklasım.

38. ICANAS, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.4, pp.1719-1742

Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi: Arketipsel Bir Yaklaşım.

38. ICANAS, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.4, pp.1691-1718

Latife Tekin’in Buzdan Kılıçlar Romanında Dil, Iktidar ve Yoksulluk Iliskisi.

VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyisbilim Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 02 June 2007, vol.1, pp.484-493

Önyargıyı Sevgiyle Göğüslemek: Berlin’in Nar Çiçegi’nde Konuk ve Ev Sahibi Iliskisi.

X. Türkischer Internationaler Germanistikkongress: Tolerans und Begegnungen, Konya, Turkey, 30 May - 01 June 2007, pp.619-649

Van Türkülerinde Ask, Ayrılık ve Memleket Sevgisi

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 October 2006, pp.353-367

Van'ı ve Van Gölü’nü Konu Alan Şiirler Üzerine Bir İnceleme.

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 October 2006, pp.368-377

Yasar Kemal’in Filler Sultanı Romanında İyilerle Kötülerin Dünyası

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelismeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2006, pp.497-503

Yabancılaşan Bireyin Romanı: Denizin Çağırısı

Uluslararası Çanakkale Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 18 March 2006, pp.337-346

Novela, Gelenek ve Yeniden Üretim: Murathan Mungan’ın 'Şahmeran’ın Bacakları'

X. Uluslarası Dil, Yazın ve Deyisbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2005, vol.2, pp.394-399

Agrıdagı Efsanesi’nde Ask ve Töre Çatısması

I. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 543-553, Ağrı, Turkey, 7 - 11 September 2005, pp.543-553

Books & Book Chapters

Ağrı Türküleri Üzerine

in: Ağrı Türküleri ve Oyun Havaları, İsmet Koçkar, Salih Turhan, Aydın Kasar, Şinasi Ünal, Editor, İbrahim Çeçen Vakfı Yayınları, Ankara, pp.13-28, 2017

Popüler Kültür ve Nezihe Muhiddin

Salkımsögüt Yayıncılık, Erzurum, 2015

Türkü Üzerine

in: Kahramanmaraş Türküleri ve Oyun Havaları, Duran Boz Derebent, H. F., Editor, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, Ankara, pp.21-32, 2012

Other Publications