Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yenisehir’de Bir Ögle Vakti’nde Yapı, Tema ve Metafor

BILIG, ss.153-178, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Semih Gümüs’ün Elestirmen Olarak Portresi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, cilt.7, ss.199-218, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA TEKKE VE ZAVİYELER

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.367-379, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Resimli Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakter Kullanımı

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.1381-1393, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi ,, cilt.6, ss.367-379, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eklektik Bir Tanzimat Aydını Ali Suavî Efendi (1838–1878)

History Studies International Journal of History Studies, cilt.2, ss.203-217, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Edebiyatı Elestirisi

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.5, ss.1921-1945, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mehmet Sadık Rifat Paşa ve Tanzimat

History Studies İnternational Journal of History, cilt.2, ss.44-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sessiz Evin Hayaleti: Güdük Bir Aydınlanma Projesi

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.4, ss.2308-2339, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otomobil ve Benlik: Türk Edebiyatında Araba Olgusu

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.4, ss.1427-1462, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sevgili Arsız Ölüm Romanında Gerçekçilik, Gelenek ve Yenilik

Milli Eğitim, ss.166-176, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bellek, Tarih ve Kültür: Murathan Mungan’da Mardin Imgesi

International Journal of human Sciences, cilt.4, ss.1-23, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, ss.253-269, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yaşar Kemal'in Öykülerinde Çocuk/luk

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017, ss.614-617

Ferit Edgü'nün Eserlerinde Hakkari

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempzoyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.219-220

Sanatçının Eleştirmenle Kurgusal Düzlemde Hesaplaması: Walser, Eray ve Ümit

III. Uluslararası Karşılaştırmamalı Edebiyatbilimi Kongresi: 21. Yüzyılın Basında Edebiyatta Biz ve Öteki Sorunu,, Eskişehir, Türkiye, 10 Mart - 20 Ağustos 2009, cilt.1, ss.551-570

Ağrı Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2008, ss.488-497

Ömer Polat’ın Romanlarında Tasra Düzeni

II. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2008, ss.479-487

Bir Sahtekârlık Suçlaması: Bir Dügün Gecesi Huxley’den Asırma mı?

VIII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyisbilim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008, cilt.1, ss.302-325

Nazlı Eray Öyküsünde Kentli Kadın Kimligi

VIII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyisbilim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, cilt.1, ss.442-459

Ayla Çınaroglu Çocuk Oyunlarında Evrensel Degerler ve Politik Bildiri

Çocuk ve Gençlik Yazınında Ayla Çınaroglu Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, ss.355-366

Ayla Çınaroglu’nun Mago ve Tülüs Adlı Romanlarında Dil ve Ileti.

Çocuk ve Gençlik Yazınında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, ss.367-374

Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi: Arketipsel Bir Yaklaşım.

38. ICANAS, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.4, ss.1691-1718

Yusuf Atılgan'da Baba Imgesi: Psikanalitik Bir Yaklasım.

38. ICANAS, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.4, ss.1719-1742

Latife Tekin’in Buzdan Kılıçlar Romanında Dil, Iktidar ve Yoksulluk Iliskisi.

VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyisbilim Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2007, cilt.1, ss.484-493

Önyargıyı Sevgiyle Göğüslemek: Berlin’in Nar Çiçegi’nde Konuk ve Ev Sahibi Iliskisi.

X. Türkischer Internationaler Germanistikkongress: Tolerans und Begegnungen, Konya, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2007, ss.619-649

Van Türkülerinde Ask, Ayrılık ve Memleket Sevgisi

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2006, ss.353-367

Yasar Kemal’in Filler Sultanı Romanında İyilerle Kötülerin Dünyası

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelismeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2006, ss.497-503

Van'ı ve Van Gölü’nü Konu Alan Şiirler Üzerine Bir İnceleme.

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2006, ss.368-377

Yabancılaşan Bireyin Romanı: Denizin Çağırısı

Uluslararası Çanakkale Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 18 Mart 2006, ss.337-346

Novela, Gelenek ve Yeniden Üretim: Murathan Mungan’ın 'Şahmeran’ın Bacakları'

X. Uluslarası Dil, Yazın ve Deyisbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2005, cilt.2, ss.394-399

Agrıdagı Efsanesi’nde Ask ve Töre Çatısması

I. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 543-553, Ağrı, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2005, ss.543-553

Kitap & Kitap Bölümleri

Ağrı Türküleri Üzerine

Ağrı Türküleri ve Oyun Havaları, İsmet Koçkar, Salih Turhan, Aydın Kasar, Şinasi Ünal, Editör, İbrahim Çeçen Vakfı Yayınları, Ankara, ss.13-28, 2017

Popüler Kültür ve Nezihe Muhiddin

Salkımsögüt Yayıncılık, Erzurum, 2015

Türkü Üzerine

Kahramanmaraş Türküleri ve Oyun Havaları, Duran Boz Derebent, H. F., Editör, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, Ankara, ss.21-32, 2012

Diğer Yayınlar