Araştırma Alanları

 • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Kimyasal Teknolojiler

 • Çevre Teknolojileri

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Adsorpsiyon Spektroskopisi

 • Infrared Spektroskopisi

 • Biyokimya

 • Biyofiziksel Kimya

 • Fizikokimya

 • Kompozitler

 • Termodinamik

 • Yüzey Kimyası

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji