Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENİDOĞANLARDA METABOLİK BİR HASTALIK: FENİLKETONÜRİ

INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Siirt, Turkey, 05 November 2021, pp.107-108

YAYGIN YENİDOĞAN KONJENİTAL ENDOKRİN HASTALIĞI: KONJENİTAL HİPOTİROİDİZM

INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Siirt, Turkey, 05 November 2021, pp.109-110

The Importance of Rational Drug Use In Children , , BİTLİS,

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017

Books & Book Chapters

Çocuklarda Karın Ağrısı: Akut Apendisit ve Hemşirelik Bakımı

in: Hemşirelikte İnterdisipliner Araştırmalar, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ, Veysel CAN, Mehmet BULDUK, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.85-93, 2022

Küresel İklim Değişikliği ve Çocuk Sağlığı

in: Hemşirelikte Güncel Araştırmalar, Veysel CAN, Mehmet BULDUK, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-18, 2022

Çocuklarda Çölyak Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - II, Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.409-419, 2021

Bazı Konjenital Kalp Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Başlıklar II, Yaşar GÖZ, Özlem ORUNÇ KILINÇ, Adnan AYAN, Ali Bilgin YILMAZ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-24, 2021

Enflamatuar Barsak Hastalığında Bakım

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Yaşar Göz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.71-84, 2021

Metabolik Bir Hastalık Fenilktonüri

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Başlıklar 1, özlem orunç kılınç, adnan ayan, ali bilgin yılmaz, ahmet cihat öner, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.111-134, 2021

Özel Durumu Olan Çocukla İletişim

in: Engelli Çocuklar, Fatma Güdücü Tüfekçi, Türkan Kadiroğlu, Ayfer Kara, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.157-176, 2021

Çocuklarda Görülen Dehidratasyonda Bakım

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Yaşar Göz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.57-70, 2021

Metrics

Publication

15
UN Sustainable Development Goals