Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Eğitim

İktisat ve Toplum, no.85, pp.65-69, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Öncü Göstergeler Kriz Habercisi mi?

İktisat ve Toplum, no.78, pp.45-50, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kırılgan Ekonomilerde Reel ve Finansal Konjonktür Dalgalanmaları: Panel Veri ile Nedensellik Analizi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bingöl, Turkey, 19 January 2023

Finansal Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliğinin Karbon Emisyonuna Etkileri: Türkiye’den Kanıtlar

8th International Conference on Economics, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2022, vol.1, pp.1

Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Dürtme Bireysel Tasarrufları Etkileyebilir mi?

II. International Conference on Economics (EconTR),, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 September 2020, vol.1, pp.1

G-7 Ülkelerinde Petrol Fiyatları ve Cari Açık Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi

X. International Conference on Economics, Budapest, Hungary, 18 - 20 June 2020, vol.1, pp.1-14

Davranışsal İktisat, Dürtme ve Günlük Hayatta Kamusal Müdahaleler: Türkiye Örnekleri ve Tavsiyeler

X. International Conference on Economics, Budapest, Hungary, 18 - 20 June 2020, vol.1, pp.1-15

OECD Ülkelerinde Petrol Fiyatları ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi

International Congress od Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018, vol.1, pp.47

Comparison of Efficiency of Monetary and Fiscal Policies in Turkey by Using ARDL Bounds Test Approach

Europe and Asia: Economic Integration Prospects, Podgorica, Montenegro, 21 - 23 December 2017, vol.1, pp.1

Nakit İkamesi Sürecinde Anlamlı bir Mandal Etkisi Var mıdır? Türkiye için bir Araştırma

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.1

Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Cari Açık Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin Analizi

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.1

Books & Book Chapters

The Effects of Global Financial Cycle on Domestic Financial Cycles: A Frequency Domain Analysis for Turkey

in: Global Agenda in Social Sciences, Murat Aydın,İsmail Şiriner,Şevket Alper Koç, Editor, IJOPEC, London, pp.17-30, 2022

Türkiye’de İşgücü Piyasasının Davranışsal İktisadi Analizi

in: Ekonomik Tercihlere Davranışsal Yaklaşım , N. Koç,M. Yiğit,A. G. Yiğit, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.143-158, 2020

Bingöl İli Sosyoekonomik Göstergeleri ve Vergi Yapısı

in: Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye , E. Öz,Ş. Altunakar Mercan,S. Buyrukoğlu, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.311-331, 2020 Sustainable Development

Yoksulluğun Psikolojisi

in: Duygusal Ekonomi, Aysel Gündoğdu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.101-126, 2020