Education Information

Education Information

  • 2014 - 2018 Doctorate

    Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 2007 - 2013 Undergraduate

    Ankara University, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

  • 2018 Doctorate

    Ratlarda deneysel benign prostat hiperplazisi modelinde sperm DNA hasarı tespiti