Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2014 - 2018 Doktora

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimleri Bölümü, Türkiye

  • 2007 - 2013 Lisans

    Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2018 Doktora

    Ratlarda deneysel benign prostat hiperplazisi modelinde sperm DNA hasarı tespiti