Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE VAN GÖLÜ HAVZASI SÖZ VARLIĞI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.21, sa.40, ss.91-108, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Letâyifnâme’de Fiil Yapım Ekleri

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, sa.15, ss.101-128, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Divan Şiirinde Ah

Erciyes Dergisi, cilt.41, sa.484, ss.15-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiirinde “Âh”

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, sa.484, ss.15-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESKİ TÜRKÇEDE FAİL GÖREVİNDEKİSIFAT-FİİLLERİN KULLANIMI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.1, ss.9-26, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Letâyifnâmede İsim Yapım Ekleri

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, sa.484, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“A-” FİİLİ VE TÜREVLERİ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.399-417, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Âşık Hıfzı’nın Şiirlerinde Kars ve Yöresi Dil Unsurları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.151-170, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Y” ÜNSÜZÜ VE İŞLEVLERİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.185-191, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dede Korkut Hikayelerinde Kadın

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.33, ss.15-25, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adilcevaz Alkış ve Kargışları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.52, ss.27-37, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihi Seyri İçerisinde Türkçede Hal Ekleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.32-51, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

De/da Edatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.22, ss.6-18, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüksek Öğretimde Türk Dili, Sözlü ve Yazılı Anlatım

Türk Dili Dergisi, sa.152, ss.363-365, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van’daki Lakaplar ve Sülale Adları

Van Kütüğü, sa.1, ss.15-25, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİLLERİN FAKİRLEŞMESİ BAĞLAMINDA KUZEN

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.885-892

Şairlerin Dilinden Çocuk

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.441-448

"Y" Ünsüzü ve İşlevleri

I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR DÜNYASI SEMPOZYUMU, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, ss.160

Dillerin Zenginliği Bağlamında Türkçe

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.2, ss.25-35

Mustafa Ruhi Şirin'in "Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun" ve "Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan" Adlı Eserlerindeki Söz Varlığına Bir Bakış

III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2016, ss.79-89

Abdulhalim Galip Paşa'nın Şiirlerinde Dil Özellikleri

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU, Milano, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, cilt.1, ss.89-118

Romanyalı Tarihçi ve Türkolog Mihail Guboğlu

III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlarda Türk Dili, Bükreş, Romanya, 22 Nisan 2015 - 26 Nisan 2016, ss.56-70

Dede Korkut Hikayelerinde Van Gölü Ağızları

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2008, ss.27-35

Kitap & Kitap Bölümleri

LETAYİFNAME SÖZLÜK

Töre Yayın Grubu, İstanbul, 2008

LETAYİFNAME

Töre Yayın Grubu, İstanbul, 2007