Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electron gas statistics in size-quantized thin films with non-parabolic energy spectra

International Journal of Modern Physics B, cilt.19, ss.3825-3834, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerjilerinin Potansiyeli ve İlin Ekonomisine Katkıları

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.243-250, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerji Potansiyelleri ve İl Ekonomisine Katkıları

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.243-250, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Electrical and Optical Properties of CuInSe2 Thin Films

IOSR Journal of Applied Physics, cilt.10, no.2, ss.53-56, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Efficiency Dependency of MDMO-PPV Based Polymer Solar Cells on Surface Morphology and Molecular Weight

IOSR Journal of Polymer and Textile Engineering, cilt.5, ss.1-6, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Püskürtme Yöntemiyle SnO2/CuInSe2 İnce Film Güneş Pilleri Yapımı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.176-178, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOLAR AND SOLAR ENERGY (GÜNEŞ VE GÜNEŞ ENERJİSİ)

III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Iğdır, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.2-3 Creative Commons License

HAZIRLANAN SNO2 İNCE FİLMLERİNİN OPTİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

III. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.2-7 Creative Commons License

Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerjilerinin Potansiyeli ve İlin Ekonomisine Katkıları

IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.425

Efficiency Dependency Of Mdmo-Ppv Based Polymer Solar Cells On Surface Morphology And Molecular Weight

2nd International Organic Electronic Materials Technologies Conference, Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016, ss.23

Influence of Silver Nanoparticles Doping on The Polymer Solar Cell Efficiencies.

2nd International Nanoscience and nanotechnology for Next Generation Conference (NaNoNG) 2015, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.74

Effect of F4TCNQ Molecules on MDMO-PPV-Based Polymer Solar Cell Efficiencies

10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2014, ss.400

High Frequency Energy Radiation of n-type Semiconductors at Constant Electric and Magnetic Field

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, ss.574

Effect of the Molecular Weight of the MDMO-PPV on the Organic Solar Cell Efficiency

9th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Erzurum, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2013, ss.339

Some Transport Properties of high temperature superconductors

International conference on Superconductivity and Magnetism, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Nisan 2010, ss.1

Püskürtme Yöntemiyle CdO/Cu2S İnce Film Güneş Pilleri Yapımı

Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.393

Thermal Conductivity Properties of YBCO Superconductor

4. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 10 - 13 Ağustos 2009, ss.1

CuInSe2 İnce Filmlerinin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özellikleri

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.417

Püskürtme Yöntemiyle CdS/CdTe İnce Film Güneş Pilleri Yapımı

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.416

Electron Gas Statistics in Size-Quantized Thin Films with Non-Parabolic Energy Spectra

10. Uluslararası İstatistik Fizik Günleri, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Temmuz 2003, ss.1