Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electron gas statistics in size-quantized thin films with non-parabolic energy spectra

International Journal of Modern Physics B, cilt.19, sa.25, ss.3825-3834, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerjilerinin Potansiyeli ve İlin Ekonomisine Katkıları

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.243-250, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Electrical and Optical Properties of CuInSe2 Thin Films

IOSR Journal of Applied Physics, cilt.10, sa.4, ss.53-56, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Efficiency Dependency of MDMO-PPV Based Polymer Solar Cells on Surface Morphology and Molecular Weight

IOSR Journal of Polymer and Textile Engineering, cilt.5, sa.3, ss.1-6, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Püskürtme Yöntemiyle SnO2/CuInSe2 İnce Film Güneş Pilleri Yapımı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.176-178, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOLAR AND SOLAR ENERGY (GÜNEŞ VE GÜNEŞ ENERJİSİ)

III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Iğdır, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.2-3 Creative Commons License

HAZIRLANAN SNO2 İNCE FİLMLERİNİN OPTİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

III. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.2-7 Creative Commons License

Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerjilerinin Potansiyeli ve İlin Ekonomisine Katkıları

IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.425

Efficiency Dependency Of Mdmo-Ppv Based Polymer Solar Cells On Surface Morphology And Molecular Weight

2nd International Organic Electronic Materials Technologies Conference, Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016, ss.23

Influence of Silver Nanoparticles Doping on The Polymer Solar Cell Efficiencies.

2nd International Nanoscience and nanotechnology for Next Generation Conference (NaNoNG) 2015, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.74

Effect of F4TCNQ Molecules on MDMO-PPV-Based Polymer Solar Cell Efficiencies

10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2014, ss.400

High Frequency Energy Radiation of n-type Semiconductors at Constant Electric and Magnetic Field

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, ss.574

Effect of the Molecular Weight of the MDMO-PPV on the Organic Solar Cell Efficiency

9th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Erzurum, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2013, ss.339

Some Transport Properties of high temperature superconductors

International conference on Superconductivity and Magnetism, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Nisan 2010, ss.1

Püskürtme Yöntemiyle CdO/Cu2S İnce Film Güneş Pilleri Yapımı

Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.393

Thermal Conductivity Properties of YBCO Superconductor

4. Ulusal Süperiletkenler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 10 - 13 Ağustos 2009, ss.1

CuInSe2 İnce Filmlerinin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özellikleri

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.417

Püskürtme Yöntemiyle CdS/CdTe İnce Film Güneş Pilleri Yapımı

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.416

Electron Gas Statistics in Size-Quantized Thin Films with Non-Parabolic Energy Spectra

10. Uluslararası İstatistik Fizik Günleri, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Temmuz 2003, ss.1