An Investigation on Some Population Parameters of Tigris Trout (Salmo tigridis Turan, Kottelat & Bektaş, 2011) for Çatak Stream, Upper Tigris Basin/ Türkiye


Creative Commons License

Akkuş M., Sarı M.

JOURNAL OF LIMNOLOGY AND FRESHWATER FISHERIES RESEARCH, vol.8, no.3, pp.227-234, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Çatak Çayı’ndan yakalanan Dicle alabalıklarının (Salmo tigridis Turan, Kottelat & Bektaş, 2011) boy-ağırlık

ilişkisi ve büyüme özellikleri incelenmiştir. Ocak 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında elektroşok ve serpme ağ kullanılarak toplam

162 adet Dicle Alabalığı yakalanmıştır. Yakalanan balıkların çatal boyları, total ağırlıkları ölçülmüş, cinsiyetleri belirlenerek

otolitlerinden yaş tayinleri yapılmıştır. Çalışmada alabalıkların yaş aralığı, II-VII olarak tespit edilmiştir. Ortalama çatal boy,

erkeklerde 19,69±3,80 cm, dişilerde 19,89±4,63 cm, ortalama total ağırlık erkeklerde 97,19±5,98 g, dişilerde 102,18±6,10 g olduğu

belirlenmiştir. Boy ağırlık ilişki W=0,187 L2,834, boyca ve ağırlıkça Von Bertalanffy büyüme eşitlikleri sırasıyla Lt=36,467 (1-e-

0,188*(t+1,180)), Wt=495,428 (1-e-0,188*(t+1,180))2,834 olarak hesaplanmıştır. Dişi ve erkek bireylerde büyüme tipi negatif allometri olarak

bulunmuştur. İncelenen örneklerde populasyonun ağırlıklı olarak II ve III yaşlı bireylerden oluştuğu belirlenmiştir. Örneklerde

erkek/dişi oranı 1:2 olarak belirlenmiştir.