Üniversite Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonom Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: İibf Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama


ÇALIK A., GÜMÜŞ A., OĞRAK A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.6, pp.35-47, 2018 (Peer-Reviewed Journal)