Doğu Anadolu Bölgesinin İlk Mimarlık Okulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü


Creative Commons License

Özyıldıran G.

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.666-675

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.666-675
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

Van province is the center of the second largest branch of Turkish Chamber of Architects, in terms of the area covered in Turkey. However, there was no architectural education given in Van and its surroundings until 2010. In order establish a university in Van, the studies started just after the first years of The Turkish Republic. Atatürk wanted Van to be the third university center of Turkey, following İstanbul and Ankara. He declared this in his opening speeches of Grand National Assembly of Turkey in 1937 and 1938. The university was established lately in 1982. When its Faculty of Engineering and Architecture was found in 1997, the Department of Architecture was also established together with other 11 departments of the faculty. The first students were accepted in the Department of Architecture in 2010. Hence, the first architectural education of Eastern Anatolian Region started in Van. Unfortunately, after the first year of the education, 2011 Van Earthquakes were experienced. The department had to continue its education in a prefabricated disaster relief structure until 2016. The Faculty of Architecture and Design was established in 2016, and the department was transferred to the new faculty. In this study, the history of architectural education in Van and its situation in the Eastern Anatolian Region are examined, based on the literature review and the author’s observations as an academician in Van since 2015.

Van ili, Mimarlar Odasının, Ankara Şube’den sonra, Türkiye’de en büyük alanı kapsayan ikinci büyük şubesinin merkezidir. Ancak 2010 yılına kadar Van ve yakın çevresinde mimarlık eğitimi başlamamıştır. Van’da üniversite kurma çalışmaları, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren başlamış, Atatürk’ün 1937 ve 1938 yılları TBMM açılış nutuklarında, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’nin üçüncü üniversite merkezinin Van olması dile getirilmiştir. Üniversitenin kuruluşu 1982 yılında mümkün olabilmiş, 1997 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kurulmasıyla birlikte Mimarlık Bölümü kurulmuştur. Mimarlık Bölümü’nün 2010 yılında ilk öğrencilerini almaya başlamasıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk mimarlık eğitimi Van’da başlamıştır. Mimarlık eğitiminin ilk yılının ardından, 2011 Van depremleri yaşanmıştır. 2016 yılına kadar eğitime prefabrik dersliklerde devam edilmiştir. Bölüm 2016 yılında yeni kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesine geçmiştir. Bu çalışmada, Van’da mimarlık eğitiminin tarihçesi ile Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi içindeki mevcut durumu ele alınmıştır. Çalışma, yazarın 2015 yılından itibaren gözlemlerine ve başta YÖK ve ÖSYM verileri olmak üzere literatür araştırmasına dayanmaktadır.