CU(II) İYONLARININ DOĞAL KARIŞIK TİPTEKİ KİL İLE SULU ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASI, İZOTERM, KİNETİK VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ


ONURSAL N., KUL A. R., YAVUZ Ö., DAL M. C.

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences, no.9, pp.85-3, 2020 (Peer-Reviewed Journal)