Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Soya Fasulyesi ( Glycine max (L.) Merrill) Çeşitlerinde Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi


Barış M., Tunçtürk M., Söğüt T.

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.717-731, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, 2014 yılında Diyarbakır ekolojik koşullarında 5 farklı ekim zamanı uygulamalarının bazı soya fasulyesi çeşitlerinde verim özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada dört değişik soya çeşidi (Atakişi, Arısoy, Blaze, Nazlıcan) beş faklı ekim zamanında (1 Mayıs, 20 Mayıs, 10 Haziran, 25 Haziran, 5 Temmuz) denemeye alınmıştır. Denemede bazı fenolojik ve argonomik özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda en yüksek tohum (2660.3 kg/ha) ve yağ verimi (625.1 kg/ha) Arısoy soya çeşidinin 5 Temmuz tarihindeki ekiminden elde edilmiştir. Ayrıca en yüksek bitki boyu (99.67 cm) Nazlıcan çeşidinin 1 Mayıs ekimlerinden, en yüksek bakla sayısı (46 adet/bitki) Atakişi çeşidinin 1 Mayıs ekimlerinden elde edilmiştir. Alınan sonuçlar değerlendirildiğinde Arısoy soya çeşidinin bölgede rahatlıkla yetiştirilebileceği kanısına varılmıştır.