Mimarlık Eğitiminde Öğrenci Yarışmalarının Etkisi: Van YYÜ Mimarlık Bölümü Örneği


Creative Commons License

Özyıldıran G.

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.62

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.62

Özet

Mimarlık eğitiminde ve mimarlık pratiğinde, tasarım yarışmaları, şeffaf bir rekabet ortamının oluşması, nitelikli tasarımlara ulaşılması ve mesleğin gelişimi için önemlidir. 2010 yılında eğitime başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık Bölümü’nde,  2016-2017 bahar döneminde, birinci sınıf öğrencilerine  “Mimari Tasarım I “ dersi kapsamında,  ikinci sınıf öğrencilerine de “Mimarlıkta Bilgisayar Teknolojileri II” dersi kapsamında, “Kapı Tasarlıyorum Ulusal Öğrenci Yarışması” duyurusu yapılmış, öğrencilerin yarışmaya katılması teşvik edilmeye çalışılmıştır. İkinci sınıf öğrencileri yarışmaya ilgi duymamış, birinci sınıf öğrencileri ise (bireysel veya ikişer kişilik gruplar halinde olmak üzere) toplam 55 proje ile yarışmaya katılmıştır.  Tüm Türkiye çapında, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinin, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm sınıflarına açık olan yarışmada, bine yakın başvuru olmuş ve Türkiye çapında verilen 13 ödülden ikisini Van YYÜ Mimarlık birinci sınıf öğrencileri almıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin yarışma hazırlık süreci gözlenmiş, yarışma ödüllerinin ilanı sonrasında birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ile açık uçlu sorulardan oluşan anket çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, ikinci sınıf öğrencilerinin, kendilerinin yarışmada ödül alma ihtimali olmadığını düşündükleri için, yarışmaya ilgi duymadıkları, birinci sınıfların ödül almasından sonra yarışmalara katılım konusunda heveslendikleri görülmüştür. Birinci sınıf öğrencilerinin ise, yarışma hazırlık sürecinde hevesli katıldıkları, ilerleyen süreçte ödül alabileceklerine inandıkları, birlikte hazırlandıkları sınıf arkadaşları arasından ulusal ölçekte ödül alınmasının kendilerini de ödüle yakın hissettirdiği, bundan sonraki yarışmalara katılma konusunda daha çok heveslendirdiği görülmüştür.