An Evaluation about the Grievance Based Expressions on Turk- Islamic Gravestones


Creative Commons License

Buğrul H.

Art Sanat Dergisi, vol.10, pp.13-33, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Art Sanat Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-33
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This paper focuses on Nizamettin Doğu’s (1909-1968) designs and professional activities dating between his graduation and the 1940’s. This research considers the designs and architectural competition projects that Nizamettin Doğu—who was one of the six graduates of the Fine Arts Academy Architecture Department in 1931—worked on following the years of his graduation, in connection to the education he received and the architecture scene of the period. The designfeatures of the Hasan Bey Apartment (Aksaray) and the Sinap Family Cemetery (Merkezefendi Cemetery), which had been designed in the early 1930’s and still exist, are examined in this context. Nizamettin Doğu’s critical standpoint toward the architectural scene of the period and how he tries to position himself is also examined through his written articles and the notes that he sent to Sedad Hakkı Eldem on the subject of the “Houses of Ankara.” A list of sport complexes that Nizamettin Doğu designed after he began working as the architect of “Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü” is briefly presented along with the “Architectural Exhibition of Sport Fields” he organized and the “Spor Alanları El Kitabı” (Sport Fields Handbook) he published. The research, which expands on Nizamettin Doğu’s biography and considers his detected designs, aims to make a modest contribution to the historical literature of the Early Republican Era. 

"Mimar Nizamettin Doğu'nun Erken Cumhuriyet Dönemi Kariyeri: Sanatı Aramak" başlıklı makale, Nizamettin Doğu'nun (1909-1968) mezuniyeti ile 1940'lar arasına tarihlenen tasarımlarına ve mesleki faaliyetlerine odaklanıyor. Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Şubesi'nin 1931’de verdiği altı mezundan biri olan Nizamettin Doğu’nun, mezuniyetini takip eden yıllara ait tasarımları ile mimari yarışmalar için hazırladığı projeler, aldığı eğitimle ve dönemin mimarlık ortamıyla ilişkilendirerek ele alınıyor. Nizamettin Doğu tarafından 1930’ların başında projelendirilmiş ve günümüzde hala mevcut olduğu bu çalışma kapsamında tespit edilmiş olan Hasan Bey Apartmanı (Aksaray) ve Sinap Ailesi Mezarı’nın (Merkezefendi Mezarlığı) tasarım özellikleri ele alınıyor. Bunun yanı sıra, Nizamettin Doğu’nun kaleme almış olduğu makaleler ve Sedad Hakkı Eldem’e gönderdiği “Ankara Evleri” konulu notlar üzerinden, dönemin mimarlık ortamına yönelik eleştirel yaklaşımı ve kendini nasıl konumlandırmaya çalıştığı inceleniyor. Nizamettin Doğu’nun 1940’lı yıllarda Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü mimarı olarak göreve başlamasının ardından projelendirdiği spor tesislerinin bir listesi ile beraber, hazırladığı “Spor Alanları Mimari Sergisi” ve yayımladığı “Spor Alanları El Kitabı” kısaca tanıtılıyor. Nizamettin Doğu’nun biyografisinin detaylandırıldığı ve tespit edilen tasarımlarının ele alındığı bu makalede, erken Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi yazınına mütevazı bir katkı sunmak amaçlanıyor.