Abdülhalim Efendi'nin Tercümesinden Hareketle Molla Cami'nin Şevahidü'n-nübüvve Adlı Eserinin Kaynakları


Sönmez F.

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.83-96, 2020 (Peer-Reviewed Journal)