Phylogenetic relationships between Malcolmia, Strigosella, Zuvanda, and some closely related genera (Brassicaceae) from Turkey revealed by inter-simple sequence repeat amplification


Creative Commons License

Dogan B., Ünal M., Özgökçe F., Martin E., Kaya A.

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.35, no.1, pp.17-23, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Doi Number: 10.3906/bot-1006-40
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF BOTANY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-23
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: The genus Malcolmia W.T.Aiton is taxonomically problematic, and some of its species have recently been
transferred to the genera Strigosella Boiss. and Zuvanda Dvorák. Three species of this genus are native to Turkey. The
revision studies based on molecular data, which were collected in the past few years, display the phylogenetic relations
and the systematic positions of the taxa more reliably and apparently. Thus taxonomic problems of species are resolved
through DNA-based molecular analyses, which are not affected by environmental factors compared to phenotypic studies.
In the present study, the amplifications of the DNA fragments were carried out using ISSR primers, and the phylogenetic
relationship among the taxa was revealed through a dendrogram produced as the outcome of the NTSYSpc 2.1 software.
The infrageneric and intergeneric phylogenetic relationships among Malcolmia and other related genera are determined.
A very close relationship was determined between Malcolmia chia and M. flexuosa. Strigosella and Zuvanda species were
determined to be phylogenetically different from these 2 species. The phylogenetic relationships among the Malcolmia,
Strigosella, Zuvanda, Leptaleum DC., Neotorularia Hedge & J.Léonard, and Sisymbrium L. taxa were investigated. The
phylogenetic separation of Malcolmia, Strigosella, Zuvanda Leptaleum, Neotorularia, and Sisymbrium genera and their
specimens constituted separate clades on the dendrogram.
Key words: Cruciferae, Malcolmia, ISSR, phylogeny, Turkey

Türkiye Malcolmia, Strigosella, Zuvanda ve diğer yakın cinsler (Brassicaceae)
arasındaki filogenetik akrabalık ilişkilerinin inter-simple sequence repeat çoğaltımı
ile analizi


Özet: MalcolmiaW.T.Aiton cinsi taksonomik olarak problemli bir cinstir ve son yıllarda yapılan çalışmalarla bazı türleri
Strigosella Boiss. ve ZuvandaDvorák cinslerine aktarılmıştır. Bu cinsin Türkiye’de üç türü doğal olarak yetişmektedir. Son
yıllarda moleküler verilere göre yapılmış olan revizyon çalışmaları taksonların filogenetik ilişkilerini ve sistematik
pozisyonlarını daha güvenilir ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Böylece fenotipik analizlerin aksine çevre
şartlarından etkilenmeyen DNA tabanlı moleküler genetik analizlerle taksonomik problemi olan türlerin sorunları çözülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada ISSR primerleri kullanılarak DNA’ların çoğaltılması yapılmış ve taksonlar
arasındaki filogenetik ilişkilerin dendrogramı NTSYSpc 2.1 programı kullanılarak elde edilmiştir. Malcolmia cinsi içi ve
diğer yakın cinsler arasındaki filogenetik akrabalıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Malcolmia chia ve M. flexuosa arasında
çok yakın bir akrabalık ilişkisi tespit edilmiştir. Strigosella ve Zuvanda türlerinin bu iki türden filogenetik olarak ayrı
olduğu belirlenmiştir. Malcolmia, Strigosella, Zuvanda, Leptaleum DC., Neotorularia Hedge & J.Léonard ve Sisymbrium
L. cinsleri arasındaki filogenetik ilişkiler incelenmiştir. Malcolmia, Strigosella, Zuvanda, Leptaleum, Neotorularia ve
Sisymbrium cinsleri filogenetik olarak dendrogramda ayrı kladlarda yer almıştır.
Anahtar sözcükler: Cruciferae Malcolmia, ISSR, filogeni, Türkiye