Laparoskopik kolesistektomi’de kesenin dışarı alınması sırasında oluşan komplikasyonların azaltılması


Creative Commons License

Toktaş O. , yüzkat n., pekşen ç. , elasan s. , çıkman ö.

9. Cerrahi Araştırma Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017, ss.97

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.97

Özet

Giriş: Kolelitiyazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan olgularda safra kesesinin dışarı alınmasında port yerini
genişletme, safra kesesi perforasyonu, post op port yerinde ağrı gibi komplikasyonlar ve safra kesesinin dışarı alınması sırasında
zaman kayıpları görülebilmekte.
Bu çalışmada safra kesesinin dışarı alınması için kullanılan 10 mm’lik port yerine 15 mm’lik port kullanarak bu komplikasyonların
azaltılması amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2017-Mayıs 2017 tarihleri arasında kliniğimizde LK yapılan 60 olgu iki gruba ayrıldı. (Kontrol (n=30 olgu)=1. grup,
Vaka (n=30 olgu)=2. grup). Her iki gruba da preop hepatobiliyer ultrasonografi ile safra kesesinde mm’rik multpl kalkül olan olgular
alındı ve rutin olarak 3 port yöntemi (supraumblikal bölgeden 10 mm’lik port-kamera için, ksifoid altından 10 mm’lik port-alet
için, umblikus hizası sağ pararektal çizgiden de 5 mm’lik port-alet için) ile kolesistektomi yapıldı. Ayrıca 2. gruba 5 tane akut taşlı
kolesistitli, 3 tane de 2 cm taş olan olgu dahil edildi. 1. gruba safra kesesini dışarı almak için ksifoid altından 10 mm’lik port, 2.
gruba 15 mm’lik port kullanıldı. İki grup safra kesesinin dışarı alınma süresi, port yeri ile ilgili komplikasyonlar, hastanede kalma
süreleri ve port yeri insizyon skarı açısından karşılaştırıldı. Post op 1. günde hastanın port yerinde duyduğu ağrı 0’dan 10’a kadar
(0: ağrım yok, 10: dayanılmaz ağrım var) sayısal ölçek kullanılarak hesaplandı.
Bulgular: Safra kesesinin dışarı çıkarılması için geçen süre 1. grupta 125,8, 2. grupta 12,5 saniye idi (p=0,01). 1. grubun %66,7’sinde
(20 olgu), 2. grubun ise %13,3’inde (4 olgu) komplikasyon gelişti (p=0,01). Post op 1. günde port yerinde hissedilen ağrı 1.
grupta 5,4 (2-9), 2. grupta 4,3 (1-7) idi (p=0,11). Her iki grubun hastanede kalma süresi ve post op yara izi arasında fark yoktu
(Resimler).
Sonuç: LK yapılan olgularda kesenin dışarı alınmasında 15 mm’lik port kullanılmasının; ameliyat süresini kısaltacağına, port yerinde
oluşabilecek komplikasyonları ve postop port yerinde duyulan ağrıyı azaltacağını düşünmekteyiz. Özellikle kalkül sayı ve
boyutunun fazla olduğu olgularda ve akut kolesistitli olgularda faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kolelitiyazis, laparoskopik kolesistektomi, 15 mm’lik port, port yeri komplikasyonlar