BAKTERİLERDE VÜRÜLANS PROFİLLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE FARKLI SICAKLIKLARDA YERSİNİA RUCKERİ ETKENİNİNİN GEN PROFİLLEME ÖRNEĞİ


Önalan Ş., Görgişen G., Ergöz B.

in: Su Ürünlerinde Modern Perspektifler, Dr. Öğr. Üyesi Boran KARATAŞ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.135-161, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: İksad Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.135-161
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi Boran KARATAŞ, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Su ürünleri alanında bakteriyel hastalık etkenleri konakçının vücut sıcaklığının su sıcaklığı ile ilişkili olması sebebiyle farklı sıcaklıklarda mortalite, virulans ve klinik semptom gösterme oranlarını değiştirmektedir. Bu sebeple bakteriyel hastalık etkenlerinin farklı sıcaklıklarda hem mikrobiyolojik olarak gelişme farklılıkları göstermekte hem de farklı sıcaklıklarda gen düzeyinde etkileşimlerinin farklı olması gerekmektedir. Balıklarda görülen hastalıkları enfeksiyöz olanlar ve enfeksiyöz olmayanlar olarak gruplandırabilmektedir. Enfeksiyöz olmayanlar çoğunlukla fiziksel, kimyasal beslenme gibi; kısaca balığın içinde yaşadığı çevre koşullarındaki değişiklikler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunlara örnek olarak gaz kabarcığı hastalığı, çevresel solungaç hastalığı verilebilir. Enfeksiyon hastalıkların bazıları kontagiyöz olup bulaşıcıdır. Enfeksiyöz hastalıklar içinde çok sayıda patojenin neden olduğu hastalıklar yer almaktadır. Bunlar bakteri, virüs, mantar enfeksiyonları veya paraziter enfestasyonlar olabilir. Bu hastalıkların bir kısmı kemoterapotik maddelerle tedavi edilebilirlerse de nüksler meydana gelebilmektedir (Yersiniozis, Vibriozis, Laktokokkozis v.s). Yersiniozis gökkuşağı alabalığı ve diğer salmonid balıkların en önemli hastalıklarından biridir. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) salmonidler içerisinde en duyarlı türdür. Salma salar, Salmo clarki, Salmo trutta, Salvelinus fontinalis, Oncorhynchus kisutch ve Oncorhynchus nerka gibi birçok salmonid balıktan izole edilmiştir. Deneysel olarak levrek (D. labrax) ve kalkan balıklarında enfeksiyon oluşturulabilir (Çağırgan, 2007). Su ürünleri alanında bakteriyel hastalık etkenleri ile araştırma yapılırken ve özellikle mikrobiyal ve moleküler tabanlı protein ve virulans sistemleri üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda genel olarak bakterilerin enerji ve virulans mekanizmalarının bilinmesi faydalı olacaktır.