Yeni Asur Krallığı’nda Çadır


COŞKUN İ., POLAT E.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.77, pp.479-493, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

İnsanoğlu, çadırı kolay kurulumu ve rahat taşınmasının yanı sıra dış etkenlerden korunabilmek için çok fazla tercih etmiştir. En ilkel haliyle mamut kemikleri, ahşap ve hayvan derileriyle yapılan çadırların erken örneklerine MÖ 44 binlerde rastlanılmıştır. Birçok farklı tasarımı olan çadırların aynı zamanda birden çok amaca hizmet ettiği de bilinmektedir. Söz konusu bu amaçlar içerisinde askeri seferler de bulunmaktadır. Orduların ihtiyaçlarına göre tasarlanan bu çadırlar, kendi içerisinde de farklılıklar göstermektedir. Seferlere katılan kral, rütbeli ve rütbesiz askerler için dizayn edilen çadırlar özellikleri açısından birbirinden ayrılmaktadır.

Bu çalışmada, Asur Krallığı Dönemi öncesi de ele alınarak çadırın gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Konumuzun ana temasını oluştura Yeni Asur Krallığı‘nın askeri seferlerde kullanılan çadırlarından bahsedilmektedir. Yazılı metinler ve görsel sanat eserleri dikkate alınarak incelenen çadırların; iskelet yapısı, konforu, günlük ihtiyaçları karşılama ve işleve yönelik özellikleriyle Basit Çadırları ve Kral Çadırları olarak iki başlıkta ele alındığı görülmektedir. Bu çadırlar, görsel sanat eserleri ışığında yeniden çizilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Yukarıda belirtilen özellikler ışığında, çadırların kral ve askerlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve mevsimin olumsuz etkilerini en aza indirmek için belli bir plan çerçevesinde yapıldığı düşünülmektedir. Çalışmamızda, Yeni Asur Krallığı dönemindeki çadırlar yeni bir bakış açısıyla ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çadır, Yeni Asur Krallığı, Kral Çadırları, Basit Çadırlar