Lokal Agresif Davranışlı Papiller İntralenfatik Anjioendotelyoma – Dabska Tümörü: Nadir Bir Olgu Sunumu


Çalışkan Şenköy F. , Erten R. , Bulut G. , Bulut M. D. , Bayram İ.

24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 23 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey