Van Gölü Kıyı Habitatlarında Notonecta viridis Delcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae) ve Bazı Chironomidae (Diptera) Türlerinin Biyolojik Gösterge Değerleri


Dilmen H., Özgökçe M. S.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, no.4, pp.426-437, 2018 (Scopus)