Evaluation of Van Province in Terms of Gastronomy Tourism Attraction Elements


Uçkan Çakır M., Koç P.

Uluslararası vizyon Van Kongresi "Türkiye Yüzyılında Van", Van, Turkey, 8 - 09 February 2024, pp.53

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.53
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Gastro tourists, who will travel with the motivation of gastronomy tourism, choose the destinations according to the presence of these attraction elements. However, it can be stated that these attraction elements are not ignored for other tourist typologies. Due to its close border interaction with Iran and its increasing tourist population every year, the province of Van, which offers authentic experiences in terms of culinary culture, has many attractions that can be evaluated within the scope of gastronomy tourism. For this reason, it is considered very important to determine, develop and promote gastronomy tourism attraction elements for the province of Van. In this context, determining the attraction resources of Van province in terms of gastronomy tourism and evaluating them from the perspective of these resources constitutes the main purpose of this research. The gastronomy tourism attraction elements of Van province will be determined through document analysis, one of the qualitative research methods. These elements are classified in the relevant literature as local cuisine, geographically indicated products, agricultural activities, restaurants, cooking competitions, gastronomy museums, gastronomy festivals and tasting tours. Through the SWOT analysis planned to be conducted from the perspective of gastronomy tourism attraction elements, the strengths, weaknesses, opportunities and threats will be evaluated in order to qualify the province of Van as a destination in terms of gastronomy tourism. Through this study, it is aimed to determine the gastronomy tourism potential of Van province and provide suggestions for future research and projects.

Keywords: Gastronomy Tourism, Elements of Attraction, SWOT Analysis, Destination Branding, Van Culinary Culture

Gastronomi turizmi motivasyonu ile seyahatlerini gerçekleştirecek gastro turistler seyahat edecekleri destinasyonları bu cazibe unsurlarının varlığına göre tercih etmektedir. Ancak diğer turist tipolojileri için de bu cazibe unsurlarının göz ardı edilmediği belirtilebilmektedir. İran ile yakın sınır etkileşimi ve her geçen yıl artan turist popülasyonu nedeniyle, mutfak kültürü açısından otantik deneyimler sunan Van ili, gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilebilecek birçok cazibe unsuruna sahiptir. Bu nedenle Van ili için gastronomi turizmi cazibe unsurlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması oldukça önemli görülmektedir. Bu bağlamda Van ilinin gastronomi turizmi açısından cazibe kaynaklarının belirlenerek, bu kaynaklar perspektifinden değerlendirilmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Van ilinin gastronomi turizmi cazibe unsurları nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi aracılığıyla belirlenecektir. Bu unsurlar ilgili alanyazında yöresel mutfak, coğrafi işaretli ürünler, tarımsal etkinlikler, restoranlar, yemek yarışmaları, gastronomi müzeleri, gastronomi festivalleri ve tadım turları olarak sınıflandırılmaktadır. Gastronomi turizmi cazibe unsurları perspektifinden yapılması planlanan SWOT analizi aracılığıyla Van ilinin gastronomi turizmi açısından bir destinasyon olarak nitelendirilmesi için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler değerlendirilecektir. Bu çalışma aracılığıyla, Van ilinin gastronomi turizmi potansiyeli belirlenerek gelecekte yapılacak araştırmalar ve projeler için öneriler sunulması hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: Gastronomi Turizmi, Cazibe Unsurları, SWOT Analizi, Destinasyon Markalaşması, Van

Mutfak Kültürü