BAZI PATATES (Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLERİNİN AHLAT EKOLOJİK KOŞULLARINDAKİ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

Ekin Z.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.1-10, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was carried out to determine the adaptation ability of different maturing potato varieties in Bitlis-Ahlat ecological conditions during years 2007 and 2008. The experiment was designed in randomized block design with three replications. In the study, potato varieties for the purposes of morphological, yield and quality characters showed significant differences in Ahlat ecological conditions. According to the mean values of two years, total tuber yield of potato varieties changed between 3.89 t da-1 (Van Gogh) and 11.37 t da-1 (Melody). The highest tuber yield was obtained from Melody-mid late in both years, followed by Pasinler 92, Caspar and Lady Olympia.

Bu araştırma farklı olum sürelerine sahip bazı patates çeşitlerinin Bitlis-Ahlat ekolojik
koşullarında adaptasyon yeteneklerini tespit etmek amacıyla 2007 ve 2008 yıllarında
yürütülmüştür. Çalışma Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak
yürütülmüştür. Araştırma sonucunda denemeye alınan patates çeşitlerinin Ahlat koşullarında morfolojik özellikler ile verim ve kalite özellikleri açısından önemli derecede farklılıklar gösterdikleri belirlenmiştir. İki yıllık ortalama değerlere göre patates çeşitlerinin toplam yumru verimi değerleri 3.89 t da-1 (Van Gogh) ile 11.37 t da-1 (Melody) arasında değişim göstermiştir. Orta geçci Melody çeşidi her iki yılda da en yüksek yumru verimi ile ön plana çıkarken, bu çeşidi Pasinler 92, Caspar ve Lady Olympia çeşitleri izlemiştir.