"IMF’ nın Maliye Politikasıyla İlgili Önerileri", (çeviri)


Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.115-122, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)