Türkiye Cumhuriyeti-Almanya İlişkilerinin Başlaması


Creative Commons License

Deniz M.

JSHSR (Journal of Social and Humanities Sciences Resarch), vol.5, no.19, pp.529-533, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

Turkey's relations with Germany began with the Crusades in the Seljuk Empire period. During the First World War Germany and the Ottoman Empire have fought together. However, the treaties with the winners on the loss of the First World War in both states forbade the political establishment of the two countries. The records belong in the Armistice of Mudros which is signed by the Ottoman Empire and the Treaty of Versailles which is signed by Germany with the allies.

The resumption of political relations between Germany and Turkey began with the request of newly established Turkey. Because the treaties that prohibit relations with Germany mean Ottoman-German relations and it is assumed that the newly established Turkish State is out of these limits. Germany was initially hesitant about political relations, especially at the opening of the embassy, and wanted to wait for other major powers to open diplomatic representation. Later, however, Germany, with the influence of German business circles, started a political and diplomatic relationship with a treaty to gain influence over a big market like Turkey.

 

Türkiye’nin Almanya ile ilişkileri daha Selçuklulara zamanında Haçlı Seferleri ile başlamış, Osmanlı Devleti’nde I. Dünya Savaşı sırasında silah arkadaşlığına kadar gitmişti. Ancak I. Dünya Savaşı’nın her iki devletçe kaybedilmesi üzerine kazananlarla yapılan antlaşmalarla iki ülkenin siyasal ilişki kurması yasaklanmıştı. Buna ait kayıtlar Osmanlı’nın imzaladığı Mondros Ateşkesi ve Almanya’nın Müttefiklerle imzaladığı Versailles Antlaşması’nda yer almıştır.

Almanya ile Türkiye arasında siyasal ilişkilerin yeniden başlaması yeni kurulan Türkiye’nin talebi ile başlamıştır. Zira Almanya ile ilişkileri yasaklayan antlaşmalar Osmanlı-Almanya ilişkilerini kast etmekte olup yeni kurulan Türk Devleti’nin bu sınırlamaların dışında kaldığı varsayılmıştır. Almanya siyasal ilişkilerin, özellikle büyükelçilik açılması hususunda ilk başta tereddütlü davranmış, diğer büyük güçlerin diplomatik temsilcilik açmalarını beklemek istemiştir. Ancak sonradan Almanya, Alman iş çevrelerinin de etkisiyle Türkiye gibi büyük bir pazar üzerinde nüfuz kazanmak için yapılan bir antlaşma ile siyasal ve diplomatik ilişkileri başlatmıştır.