GENEL VE SORUNA YÖNELİK ÖYKÜ ALABİLME


Creative Commons License

Layık M. E.

in: HEKİMLİKTE TEMEL UYGULAMALAR, MEHMET EMİN LAYIK,HÜSEYİN GÜDÜCÜOĞLU,ERBİL KARAMAN,MEHMET PARLAK,DUYGU KORKMAZ, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.18-20, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: PALET YAYINLARI
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.18-20
  • Editors: MEHMET EMİN LAYIK,HÜSEYİN GÜDÜCÜOĞLU,ERBİL KARAMAN,MEHMET PARLAK,DUYGU KORKMAZ, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Öğrenme düzeyi: 4

Amaç: Beceri eğitiminin sonunda öğrenci öykü (anamnez) alma sırasında uyulması

gereken davranış kalıplarını, iletişim kurallarını öğrenir.

Gerekli Malzemeler: Kalem ve kâğıt

Uygulama:

A. Görüşmeyi Başlatma ve Bilgi Alma

1. Hasta ile tanışma/ Hastayı uygun şekilde karşılama

• Hasta ayakta karşılanmalı, selamlama jest ve mimikleri içine alacak şeklide

yapılmalıdır. Hastaya “hoş geldiniz” denmelidir. Önlük düğmesinin iliklenmesi

hastaya saygının bir ifadesidir.

2. Kendini tanıtma

3. Hastayı kendini fiziksel olarak rahat hissedebileceği yere alıp oturabileceği yer

gösterme

• Görüşme esnasında kapı kapalı olmalı, hatta her an kapı açılma durumuna

göre gerekirse paravan arkasında görüşme yapılmalıdır. Ortam sessiz olmalıdır.

4. Hastanın ismini öğrenme ve hastaya ismi ile hitap etme

5. Görüşmeye açık uçlu soruyla başlama

• Görüşme hastayı kısıtlayıcı/yönlendirici olmayan açık uçlu sorularla başlamalıdır.

Ör: Hangi sorun sizi hastaneye getirdi? Ne şikâyetiniz var? vb.)

6. Hastayı bölmeden “etkin” dinleme

• Hastanın ilk cümlesi önemlidir ve dikkatli dinlenmelidir. Araya girmek veya

söylediklerinden bazılarını açıklaması istenirse, hastanın cümlesini bitirmesi

beklenmelidir. Hastanın düşünceleri yönlendirilmemelidir. Görüşme sırasında

unutulmamalı ki bazen sessizlikler olabilir. Dinleme esnasında sözsüz

iletişim öğeleri (göz teması, yüz ifadesi, duruş, ses tonu vb.) iyi kullanılmalıdır.

Sözsüz iletişimi iyi yapmak karşılıklı anlayışın gelişmesi için çok önemlidir.

Hasta çok detaylı ve ana konudan uzaklaşırsa “Yakınmanızla ilgili olarak

ne anlatabilirsiniz?” ya da ‘Öncelikle yakınmanızı anlatırsanız” diyerek hasta

konuya çekilmelidir.

7. Şikayetlerin tamamını belirleme ve netleştirme

• Şikayetlerin tamamı anlaşılmaya çalışılmalıdır. Baskın olmayan şikayetler

tanısal belirleyiciliğe sahip olabilir. Hastanın konuşması bitince başvuru ne deninin ayrıntısına yönelik yine açık uçlu sorular sorulmalıdır (Ör: Şu sorununuzla

ilgili daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?).

8. Hastayı sorunlarını aktarma konusunda yüreklendirme

9. Hasta ile hasta tarafından kolay anlaşılan terimler kullanarak anlayacağı bir dil

ile konuşma

• Ör: “Ağrının lokalizasyonu gösterir misiniz?” yerine “Ağrının yerini gösterir

misiniz?” şeklinde ifade edilmelidir. Kullanılmak zorunda kalınan tıbbi terimlerin

açıklanmasına ve yorumlanmasına zaman ayrılmalıdır.

10. Görüşme sırasında başka işlerle meşgul olmama ve konuşmayı bölmeden notlar

alma

11. Hastanın anlattıklarından edinilen bilgileri özetleme ve varsa ek açıklamalar

yapmasına fırsat verme

B. Hastanın Bakış Açısını Anlama

12. Hastanın problemi algılama biçimine, problemden etkilenişine, beklentilerine

ve düşüncelerine yönelik sorular sorma

• Ör: Bu sorun sizi nasıl etkilemekte ve günlük yaşantınızda bir değişiklik yapmak

zorunda kalıyor musunuz?

13. Kendini hastanın yerine koyarak (empati yapma) başvuranın duygularını, sıkıntılarını

anlama ve anladığınızı anlamasını sağlama

14. Hastanın duygu ve tepkileri karşısında sakin, kararlı, sağduyulu ve tarafsız olma

C. Bilgiyi Açıklama ve Planlama

15. Hastaya uygun, kapsamlı ve gereksinimleri karşılayan bilgileri verme

• Hastayla sorunu ve ilgili çözüm seçenekleri konuşulurken sözel ve görsel

materyaller kullanılmalı, seçeneklerin açık ve anlaşılır olması sağlanmalıdır.

Hastanın verdiği yanıtlara göre anlayışı kontrol edilip ve alabileceği kadar

bilgi verilmelidir.

16. Aktarılan bilgilerin hasta tarafından doğru ve yeterli anlaşıldığından emin olma

17. Çözüm için hasta rolünün önemini tartışma ve karar verme süreçlerine hastayı

da katma

• Önerilerde bulunurken hasta işe katılmalı, direktif verilmemelidir. Hasta

kendi fikir, öneri ve tercihlerini sunma noktasında teşvik edilmeli, iki tarafın

da kabullendiği seçeneklerin planları belirlenmelidir. Belirlenen seçeneklerde

seçimi hastanın yapması sağlanmalıdır.

18. Önerilen çözümlerin hasta tarafından kabul edilebilirliğini ve uygulanabilirliğini

tartışma

D. Görüşmeyi Sonlandırma

19. Hasta ile karşılıklı alınan kararları özetleme ve başka sorusu olup olmadığını öğrenme 20. Varsa sonraki adımlar için hasta ile sözleşme ve onayını alma

21. Beklenmeyen durumlar ve bu durumda yapılacakları açıklama

• Güvenlik ağı oluşturulmalıdır. Beklenmeyen durumlarda hasta ne yapacağını

(kuruma/ hekime ulaşma yolları, ulaşamazsa kendi yapacakları) bilmelidir.

22. Hastayı nazik bir şekilde uğurlama