An Applied Research to Determine the Factors Correlated with Consumers' Intention to Use Cryptocurrency


Creative Commons License

Kabak A., Çelik Z.

6th International GAP Social Sciences Congress, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 December 2020, pp.239-252

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.239-252
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Cashless society movements are seen in many parts of the world. Some countries, businesses, consumers are keeping up with digital innovation by using cryptocurrency instead of cash in transactions. It is possible to buy cryptocurrency or to shop with cryptocurrency. With the increase of e-commerce sites and online shopping, the use of cryptocurrencies such as credit cards as a cashless payment tool is becoming more and more normal. Since the launch of the first cryptocurrency Bitcoin in 2009, there are currently more than 2000 cryptocurrencies on the market. This is the clearest indication of the widespread use of cryptocurrencies. In this context, what are the possible factors correlated with consumers' intention to use cryptocurrency? The purpose of this research is to reveal the factors correlated with consumers' intention to use cryptocurrency. For this purpose, an online questionnaire has been prepared. The data were collected through an online questionnaire in total 233 participants with snowball sampling method. SPSS 25 package program was used in the analysis of the data obtained. According to the Pearson correlation analysis results, the perceived risk towards cryptocurrency is the factor with the highest level of significant correlation with intention to use. In addition, according to the level of correlation, respectively, trust, perceived enjoyment, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived access speed and cost towards cryptocurrency are other important factors that have a significant correlation with intention to use. As a result, perceived risk, trust, perceived enjoyment, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived access speed, and cost are factors that have an important correlated with consumers' intention to use cryptocurrency. Among these seven factors, the significant relationship between the cost towards cryptocurrency and the intention to use is negative oriented. On the other hand, the significant relationship between the other six factors towards cryptocurrency and the intention to use is positive oriented. This research is among the main resources focusing on the use of cryptocurrencies from the consumers' perspective. Through this research, we learned the basic factors towards cryptocurrency from the consumers' perspective. Accordingly, it is possible to allocate resources and develop advertising and marketing strategies in a short time for the factors underlying the consumers intention to use cryptocurrency.

Nakitsiz toplum hareketleri dünyanın birçok yerinde görülmektedir. Bazı ülkeler, işletmeler, tüketiciler, işlemlerde nakit para yerine kripto para kullanarak dijital yeniliğe ayak uydurmaktadır. Kripto para satın almak ya da kripto para ile alışveriş yapmak mümkündür. E-ticaret sitelerinin ve online alışverişin artmasıyla birlikte nakitsiz ödeme aracı olarak kredi kartı gibi kripto para kullanımı giderek daha normal hale gelmektedir. 2009'da ilk kripto para birimi Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana, şu anda piyasada 2000'den fazla kripto para birimi bulunmaktadır. Bu, kripto para birimlerinin yaygın kullanımının en açık göstergesidir. Bu bağlamda, tüketicilerin kripto para kullanım niyeti ile ilişkili olası faktörler nelerdir? Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin kripto para kullanım niyetiyle ilişkili faktörleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla online bir anket hazırlanmıştır. Veriler, kartopu örnekleme yöntemi ile toplam 233 katılımcıdan online anket yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Pearson korelâsyon analizi sonuçlarına göre kripto paraya yönelik algılanan risk, kullanım niyetiyle en yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkiye sahip faktördür. Buna ek olarak, ilişki düzeyine göre, sırasıyla, kripto paraya yönelik güven, algılanan zevk, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan erişim hızı ve maliyet, kullanım niyetiyle anlamlı bir ilişkiye sahip diğer önemli faktörlerdir. Sonuç olarak, algılanan risk, güven, algılanan zevk, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan erişim hızı ve maliyet, tüketicilerin kripto para kullanım niyeti ile anlamlı bir ilişkiye sahip faktörlerdir. Bu yedi faktör arasında, kripto paraya yönelik maliyet ile kullanım niyeti arasındaki anlamlı ilişki negatif yönelimlidir. Öte yandan, kripto paraya yönelik diğer altı faktör ile kullanım niyeti arasındaki anlamlı ilişki pozitif yönelimlidir. Bu araştırma, tüketicilerin bakış açısından kripto para kullanımına odaklanan ana kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu araştırma sayesinde, tüketicilerin bakış açısından kripto paraya yönelik temel faktörleri öğrendik. Buna göre tüketicilerin kripto para kullanım niyetinin altında yatan faktörlere yönelik kısa sürede kaynak tahsis etmek, reklam ve pazarlama stratejileri geliştirmek mümkündür.