Türk Halk Kültürü Bağlamında Cihat Burak Resimleri


Yabalak H.

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.70-94, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çağdaş Türk resim sanatında özgün duruşu ve farklı tavrıyla dikkat çeken Cihat Burak’ın resimlerinde yer alan Türk kültürüne ait imgeleri ve bu imgeler üzerinden sanatçının Türk kültür öğelerini ele alınış biçiminin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kökenleri arkaik döneme kadar giden Türk kültürünün somut ve somut olmayan kültürel miras unsurları, zaman içerisinde biçimsel farklılıklar yaşamalarına rağmen asli kültür yapılarında değişiklikler yaşamamıştır. Farklı disiplinler tarafından yapılan araştırmalar Türk kültürü alanın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu bağlamda sanat alanında yapılmış çalışmalarda, sanatın evrensel dili kullanılarak kültürel öğelerin aktarımı ve tanıtımı sağlanmıştır.

Sanat biçimi olarak ele alınan Türk kültür öğeleri, Türk resim sanatının konu içeriğinde farklı anlatım ve teknikler ile sanatçılar arasında sıklıkla başvurulan bir konu olmuştur. Çağdaş Türk resim sanatçıları arasında yer alan Cihat Burak, çalışmalarında Türk halk kültürüne ait imgelere yer verirken kullandığı plastik dil ve kompozisyon anlayışı özgünlüğü ile dikkat çeker. Sanatçının kompozisyonlarının nasıl şekillendiği, imgelerin arka plan göndermeleri ve Türk halk kültürüne ait imgelerin, resim düzleminde nasıl incelediği, araştırmamızın ana eksenini oluşturacaktır. Bu literatür araştırma, Burak'ın imgeleri ele alma biçimiyle dikkati çeken resimler, Türk halk kültürü bağlamında okuyucuya ışık tutacaktır.

Çağdaş Türk resim sanatında ele aldığı konular ve sanatsal biçimleri kullanma farklılığı ile dikkat çeken Cihat Burak resimleri üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burak’ın Türk Halk kültürüne ait imgeleri sanatsal bir ifade kullanarak etkili bir şekilde çözümlemeler gerçekleştirdiği görülmüştür.