Kronik bel ağrısında sakroiliak eklem fonksiyon bozukluğunun incelenmesi


YAĞCI N., SARAÇOĞLU İ., ŞEKERÖZ S., ÖZKAN Y.

Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, vol.31, no.2, pp.133-140, 2020 (ESCI) identifier identifier